Filter by: Subject

Bureaucracy (1)
Bürokrasi (1)
Entrepreneurship (1)
Girişimcilik (1)
Managerial capitalism (1)
New economy (1)
Yeni ekonomi (1)
Yönetim kapitalizmi (1)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.