Filter by: Subject

Fisheries industry (1)
Su ürünleri endüstrisi (1)
SWOT analizi (1)
SWOT analysis (1)
TR22 bölgesi (1)
TR22 region (1)
Turkey (1)
Türkiye (1)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.