Filter by: Subject

Entrepreneurship (1)
Entrepreneurship Metaphors (1)
Girişimcilik (1)
Girişimcilik metaforları (1)
JEL Kodları (1)
Metafor (1)
Metaphor (1)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.