Filter by: Subject

Business Management Schools (1)
Entrepreneur (1)
Entrepreneurship (1)
Girişimci (1)
Girişimcilik (1)
Girişimcilik Okulu (1)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.