Filter by: Subject

Attitude (1)
Culture (1)
Entrepreneur (1)
Entrepreneurship (1)
Environmental factors (1)
Girişimci (1)
Girişimcilik (1)
Kültür (1)
Tutum (1)
Çevresel faktörler (1)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.