Filter by: Subject

Developing countries (1)
Dış kaynak kullanımı (1)
Gelişmekte olan ülkeler (1)
Globalization (1)
International trade (1)
Küreselleşme (1)
Outsourcing (1)
Strategy (1)
Strateji (1)
Uluslararası ticaret (1)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.