New user registration

  • Verify Email
  • Create Profile
  • Finished

Register an account to subscribe to collections for email updates, and submit new items to DSpace.

  1. This address will be verified and used as your login name.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.