2014 (Cilt 2, Sayı 3)

 

Recent Submissions

 • Güven, Mustafa; Aras, Adem Bozkurt; Akman, Tarık; Karavelioğlu, Ergün; Özbey, Şafak; Coşar, Murat (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Distal anterior cerebral artery aneurysms are uncommon and constitute only 1.5-9% of all intracranial aneurysms. They are frequently observed at pericallosal and callosomarginal artery bifurcations. The surgical treatment ...
 • Özcan, Sedat; Civan, Murat; Kurt, Tolga; Ekinci, Selim; Ziyrek, Murat; Toman, Hüseyin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Supravalvular pulmonary stenosis accompanied by a right to left shunt is a rare echocardiographic finding in adults. We report a case of adult pulmonary supravalvular membranous stenosis with an atrial right to left shunt ...
 • Oltulu, Pembe; Oltulu, Refik; Turan, Meydan; Erşan, İsmail (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  A 21-year-old woman presented with a nodular lesion, a history of a slowly enlarging, mobile, 2 cm in diameter, located on the nasal region of the left upper eyelid. She reported no history of previous trauma or surgery ...
 • Akman, Tarık; Aras, Adem Bozkurt; Güven, Mustafa; Alkan, Bahadır; Kiraz, Hasan Ali; Koşar, Şule; Şen, Halil Murat; Coşar, Murat (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Dünya sağlık örgütü (WHO) kaynaklarına göre kanser, kardiyovasküler hastalıklar sonrası en sık görülen ölüm sebebidir. Tüm kanser olguları açısından karşılaştırıldığında akciğer kanseri görülme sıklığı açısından kadın ...
 • Özcan, Sedat; Kurt, Tolga; Odabaşı, Dolunay; Gür, Ali Kemal; Toman, Hüseyin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Özet Ateşli silah yaralanması nedeniyle değerlendirilen bir hasta multipl batın içi organ yaralanmasına ek olarak Arteria Mezenterica Superior yaralanması tespit edilmesi üzerine hasta serum seti ile geçici by-pass ...
 • Öztürk, Ömür; Bilge, Ali; Erbaş, Mesut (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Çalışmamızda kliniğimizde femur kırığı nedeniyle opere olan geriartrik hastalarda düşük doz hiperbarik bupivakain ile yapılan unilateral spinal anestezi uygulamasının anestezi kalitesini ve hemodinamik etkilerini ...
 • Karadeniz, Cem; Özyürek, Arif Ruhi; Ülger, Zülal; Levent, Ertürk; Özdemir, Rahmi; Bulut, Mustafa Orhan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Son yıllarda çocuklarda ve gençlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) giderek artmaktadır. Metilfenidat (MPH), DEHB tedavisinde çocuk ve ergen psikiyatristler tarafından en çok tercih edilen ilaçtır. ...
 • Yener, Ali Ümit; Bekler, Adem; Özkan, Muhammed Turgut Alper; Kiraz, Hasan Ali; Toman, Hüseyin; Çiçek, Ömer Faruk; Çokkalender, Ömer; Saçar, Mustafa; Özcan, Sedat; Kurt, Tolga (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Koroner baypas cerrahisi öncesi kan testlerinde bakılan parametrelerle koroner baypas cerrahisi sonrası görülen morbidite ve mortalite arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlandı.Şubat 2013 - Haziran 2014 tarihleri ...
 • Gül, Ali İrfan; Uçar, Mehmet; Sarp, Ümit; Karaaslan, Özgül; Börekçi, Elif (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2015)
  Miyofasyal ağrı sendromu (MAS) kronik kas ağrısına neden olan, lokal ya da bölgesel ağrı sendromudur. Kronik ağrının ortaya çıkmasında psikososyal birçok etmenin rolü olabilir. Bu çalışmanın amacı MAS ile sağlık anksiyetesi ...
 • Ganiüsmen, Ozan; Çiftçi, Engin; Aras, Adem Bozkurt; Güven, Mustafa; Çıtak, Güven; Korkmaz, Hakan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  This study investigated symptoms, physical examination findings and cervical roentgenograms of patients who were surgically treated for single level cervical disc disease. The purpose of our study is to compare and present ...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.