2014 (Cilt 2, Sayı 2)

 

Recent Submissions

 • Çağlar, Veli; Gönül, Yücel; Songur, Ahmet (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Pankreas, hem endokrin hem ekzokrin salgı yapan bir bezdir. Salgıları metabolik düzenin devamlılığının sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Ayrıca lokalizasyonu itibari ile birçok organ ve anatomik yapı ile sıkı bir ...
 • Yağız, Yasin; Karakaya, Esra (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Schwannomlar periferik, kranial ve sempatik sinirlerdeki Schwann hücrelerinden kaynaklanan benign, kapsüllü neoplazmlardır. Bu tümörlerin %25-40’ı baş ve boyun bölgesinde görülürken, sadece % 4’ü nazal kavite ve paranazal ...
 • Güven, Mustafa; Topaloğlu, Naci; Aras, Adem Bozkurt; Şen, Halil Murat; Reşorlu, Mustafa; Coşar, Murat (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Anjiomatoid fibröz histiositom nadir görülen bir yumuşak doku tümörüdür. Düşük grade malign potansiyele sahiptir. En sık görülme yerleri alt ve üst ekstremitelerdir. Ekstremiteleri gövde, boyun ve nazolabial bölge takip ...
 • Ballı, Mehmet; Tekin, Kamuran; Altun, Burak; Taşolar, Hakan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Koroner arter fistülü koroner arterler ile kalp boşlukları ve büyük damarlar arasında görülür. Daha çok sağ koroner arterden köken alır. Bilateral olanlar daha nadirdir. Biz burada 56 yaşında bilateral koroner arter fistülü ...
 • Gökmen, Ferhat; Savaş, Yılmaz; Kömürcü, Erkam; Kızıldağ, Betül; Tan, Yusuf Ziya (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Yetmezlik kırıkları direnci azalmış kemiğe uygulanan normal veya fizyolojik bir stresin sonucu gelişen stres kırığının bir alt tipidir. Bu kırıklar kemiğin elastisitesinin veya mineral içeriğinin anormal olduğu birçok ...
 • Gür, Ali Kemal; Özcan, Sedat; Kurt, Tolga; Eker, Esra; Odabaşı, Dolunay; Destan, Buğra; Candan, Mehmet Akif; Ekin, Ahmet (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  The occurrence of respiratory problems in patients after the open heart surgery still continues to be a problem, which disturbs the comfort of surgery in the postoperative period. In this study, we aimed to prevent the ...
 • Çiçek, Mustafa Cüneyt; Çiçek, Ömer Faruk; Özkan, Turgut; Yener, Ali Ümit (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Kronik böbrek hastaları hemodiyaliz için, en az komplikasyonla en uzun süre açık kalabilen kalıcı arteriyovenöz fistüllere (AVF) gereksinim duyarlar. Pek çok çalışmada AVF’lerin erken dönem cerrahi revizyon gerektiren ...
 • Yılmaz, Beyhan; Şengül, Engin; Gül, Aylin; Akdağ, Mehmet; Özkurt, Fazıl Emre; Özkan, Hakan; Topçu, İsmail (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmada; tiroglossal duktus kisti nedeniyle opere edilen 45 hastanın, muayene bulguları, klinik özellikleri ve tedavi yöntemlerinin ilgili literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.Kliniğimizde tiroglossal duktus ...
 • Kara, Medine; Yazıcı, İbrahim; Ömür, Dilek; Oğuzalp, Hüseyin; Ekin, Serpil; Güçlü, Oğuz; Dereköy, Fevzi Sefa (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Pek çok cerrahi girişim için kullanılan endotrakeal entübasyonun, ses fonksiyon ve kalitesinde değişikliğe neden olup olmadığını saptayarak eğer patolojik bir durum varsa erken teşhis ve tedaviye olanak sağlamaktadır.Çalışmamızda ...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.