COMU Open Academic Archive System

Girişimcilik Perspektifinden Türkiye’nin Yapısal Analizi

Show simple item record

dc.contributor.author Yeşilay, Rüstem Barış
dc.date.accessioned 2015-05-15T06:39:11Z
dc.date.available 2015-05-15T06:39:11Z
dc.date.issued 2006-06
dc.identifier.citation Yeşilay, R. B. (2006). Girişimcilik perspektifinden Türkiye’nin yapısal analizi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(1), 105-122. tr_TR
dc.identifier.issn 1306-8946
dc.identifier.uri http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/975
dc.description.abstract Yeni ekonomi anlayısında girisimci, ekonomik kalkınmanın temel aktörü ve yönlendiricisi olarak görülmektedir. Ülkelerin sahip oldukları girisimcilik potansiyelinin rekabet edebilme, yenilik yaratabilme ve dünya piyasalarına hakim olabilme güçlerini belirleyecegi savunulmaktadır. Bu nedenle gelismis ve gelismekte olan bütün ülkeler, ekonomilerini ve altyapılarını bu anlayıs dogrultusunda yeniden yapılandırma çabasındadırlar. Bu çalısmanın amacı girisimciligin tarihsel gelisimine deginmek ve Türkiye’nin girisimcilige dayalı bir kalkınma modelinde güçlü ve zayıf yönlerini belirlemektir. Çalısma temelde iki bölümden olusmaktadır. &lk bölümde girisimciligin kavramsal çerçevesi çizilmis ve kapitalist toplum biçiminde girisimcinin yeri ve önemine deginilmistir. &kinci bölümde ise ülkemizin girisimcilik açısından yapısal bir analizine yer verilmistir. Bu analizin yöntemi, seçilmis bazı ülkelerle Türkiye’nin detaylı bir kıyaslamasıdır. tr_TR
dc.description.abstract Entrepreneur is seen as main actor and director of economic development in new economics understanding. It is argued that nations’ entrepreneurship potential determines their competitiveness, innovativeness and the world market share potential of these countries. Thus, both developing and developed countries are making an effort to restructure their economies and infrastructures regarding this direction. The purpose of this paper is to touch historical progress of entrepreneurship and bring to light on weakness and strength of the Turkey in the frame of entrepreneurship orientated development. Paper based on two different sections. In the first section the main frame of entrepreneurship is drawn and importance and place of the entrepreneurship in the capitalist system is mentioned. In the second section, it is tried to analyze Turkey’s structure in the respect of the Turkish entrepreneurship. The method of analysis is to compare some selected countries and Turkey in detail. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tr_TR
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Girişimcilik tr_TR
dc.subject Rekabet tr_TR
dc.subject Yenilik tr_TR
dc.subject Teknoloji tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.subject Entrepreneurship tr_TR
dc.subject Competition tr_TR
dc.subject Innovation tr_TR
dc.subject Technology tr_TR
dc.subject Turkey tr_TR
dc.title Girişimcilik Perspektifinden Türkiye’nin Yapısal Analizi tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID TR163011 tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.