2014 (Cilt 2, Sayı 1)

 

Recent Submissions

 • Koyuncu, Murat; Öztürk, Derya; Altınbilek, Ertuğrul; Kolukısa, Ayşe; Cerciz, Hasan; Altınöz, Yusuf; İkizceli, İbrahim (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Baş ağrısı nedeniyle birkaç kez acil servise başvuran ve sol gözde görme kaybı ile bacaklarda kuvvet kaybı gelişmesi ile Nöromiyelitis Optika tanısı alan olgu eşliğinde, literatür bilgilerini değerlendirmek amaçlandı.Tip- ...
 • Sancak, Eyüp Burak; Reşorlu, Mustafa; Akbaş, Alpaslan; Gülpınar, Murat Tolga (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Hayvanlarla ilişkili travmalar, ciddi morbidite ve mortalite potansiyelinden dolayı, önemli bir tıbbi problemdir. Türkiyede hayvancılığın halen önemli bir geçim kaynağı oluşu, bu problemin riskini artırmaktadır. Koç ...
 • Akman, Tarık; Alkan, Bahadır; Aras, Adem Bozkurt; Güven, Mustafa; Şen, Halil Murat (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Servikal spinal abse genellikle kan yolu ile yayılım görülürken, daha nadir oranda spontan, cerrahi operasyon sonrası, travmatik olarak da görülebilir. Servikal spinal abse tanısı ve tedavisinin geciktirilmesi durumunda ...
 • Uğurlu, Yavuz; Ergül, Elif; Karadağ, Zakir; Bostan, Mehmet (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklar günümüzde epidemik hale gelmiştir. Morbidite ve mortalitenin en sık nedenleridir. Son yıllarda, Tribulus terrestris (TT), Avena sativa (AS) ve Panax Ginseng (PG) içeren bitkisel ...
 • Köroğlu, Sedat; Canbaz, Diler Hülya; Altun, Burak (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Karbamazepin nörolojik hastalıklarda yaygın kullanım alanı olan ve kardiyak yan etkiler gösterebilen bir ilaçtır. İnme sonrası epilepsi nedeniyle çok kısa süre karbamazepin tedavisi verilen ve ilaca bağlı atriyoventriküler ...
 • Erbağ, Gökhan; Aşık, Mehmet; Eroğlu, Mustafa; Güneş, Fahri; Şen, Hacer; Binnetoğlu, Emine; Bilen, Yıldız; Ükinç, Kubilay (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Adrenal bez, malign tümörlerin sık metastatik alanlarındandır. Metastatik tümörlerin postmortem yapılan otopsi serilerinde %13-17 arasında adrenal metastaz tespit edilmiştir. En sık olarak akciğer ve primer böbrek tümörlerinde ...
 • Tekin, Mustafa; Topaloğlu, Naci; Yıldırım, Şule; Binnetoğlu, Köksal; Kaymaz, Nazan; Aylanç, Hakan; Battal, Fatih; Vural, Ahmet; Başer, Esra (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Viral gastroenteritlerin ve özellikle rotavirüse bağlı ishallerin epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin takip edilmesi ve buna göre korunma ve tedavi stratejilerinin geliştirilmesi önemlidir. Bu nedenle biz de kliniğimize ...
 • Özden, Raif; Duman, İbrahim Gökhan; Yıldız, Ömer Serkan; Uruç, Vedat; Doğramacı, Yunus; Kömürcü, Erkam (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Most cases of carpal tunnel syndrome (CTS) are idiopathic. It is an extremely common entrapment neuropathy in the clinical practice. CTS caused by a tumor is a rare condition and it is more complicated than idiopathic ...
 • Kara, Medine; Dereköy, Fevzi Sefa; Güçlü, Oğuz; Özdemir, Öztürk; Sılan, Fatma; Barutçu, Ozan; Tekin, Kazım (2014)
  Bu çalışmada larenks kanserli hastaların tümöral doku spesmenlerinde baş-boyun kanserlerinin gelişiminde etkili olduğu gösterilen K-ras mutasyon analizi yapılarak bölgemizdeki frekansını tespit etmek amaçlandı.Larenks ...
 • Kazan, Ercan; Kezer, Cem; Akay, Alaaddin; Örgen, Seyfettin; Aslan, Rahmi; Zaman, Mustafa Cengiz (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmada, ikinci basamak sağlık merkezinde çocuk hastalarda uygulanan üreterorenoskopi (URS) ile ilgili sonuçlarımızın sunulması amaçlanmıştır. Şubat 2011 ve Ocak 2014 tarihleri arasında kliniğimizde URS uygulanan, ...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.