ÇOMÜ Açık Erişim Sistemi

Aile İşletmelerinin Yaşamlarını Sürdürebilmesinde Sonraki Kuşakların Duygusal Sahiplik Algılamasının Rolü ve Önemi : Türkiye’deki Kıdemli İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma

Bu öğenin dosyaları:

Aşağıdaki lisans dosyası bu öğe ile ilişkilidir:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Aksi belirtilmediği sürece bu öğenin lisansı: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen kutuphane@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.