COMU Open Academic Archive System

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Komitesi (UBİTEK)’in Kuruluşu ve Bugüne Kadar Yürüttüğü Çalışmalar

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.