COMU Instituional Repository

Çanakkale Cephesi Hava Harekatının SWOT ve PEST Analizi Yöntemi ile İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Yalçın, Osman
dc.date.accessioned 2015-03-12T11:31:33Z
dc.date.available 2015-03-12T11:31:33Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Yalçın, O. (2014). Çanakkale Cephesi Hava Harekatının SWOT ve PEST analizi yöntemi ile incelenmesi. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 17, 1-32. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-0877
dc.identifier.uri http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/707
dc.description.abstract Birinci Dünya Savaşı, Avrupa’da açılan Batı Cephelerinde hızlı başlamış olmasına rağmen bir süre sonra kilitlenmiştir. Batı Cephesinde Almanların yüklerini hafifletmek, savaştığı güçlerin bir kısmını Doğu Cephesine yönlendirmek düşüncesi de Osmanlı cephelerinin faaliyete geçmesinde etkili olmuştur. Çanakkale Cephesinde sıcak temas İtilaf güçleri donanması tarafından 3 Kasım 1914 tarihinde Seddülbahir ve Kumkale tabyalarını bombardıman etmeleri ile başlamış ve Türk ordusu 5’i subay 81 şehit vermiştir. Çanakkale Cephesi Türk tarihinde kara, deniz ve hava birlikerinin ortak ve etkin olarak görev yaptıkları ilk müşterek harekâttır. Diğer taraftan müttefiklerin ortak harekâtı olarak tanımlanan birleşik harekât kapsamında da Türk hava unsurunun tarihte görev aldığı ilk harekattır. Bu bakımdan birçok ilklerin yaşandığı bir savaş olmuştur. Cephe ulusal ve uluslar arası alanda bütün boyutlarıyla (askeri, siyasi, ekonomik, stratejik, demografik) halen tartışılmaya ve araştırılmaya devam etmektedir. Tarih metodolojisi açısından çok kullanılmamakla birlikte bu çalışmada SWOT ve PEST analizi ile cephenin değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan analizlerle konunun baskın ve zayıf tarafları ile tarafların fırsatları ve kendilerine yönelik tehditlerin incelenmesi yapılırken, diğer taraftan bu cephede politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik durumun mukayesesi yapılmaya çalışılmıştır. Belki çalışmada PEST analizine inovatif ve demografik unsurun da ayrıca ilave edilmesi anlamlı olacaktı. Ancak bu çalışmada bu iki başlık diğer başlıklar içerinde yer almıştır. Çanakkale Cephesi Türk tarihi ve dünya tarihi için önemli olmuştur. Günümüzde savaşın yaşandığı bölgeye yapılan ziyaretler ile Türkiye’de milli birlik ve beraberliğe katkı sağlarken, 100 yıl önce savaşan taraflara barışın ferahlığını sunmayı sürdürmektedir tr_TR
dc.description.abstract Although it started fast in the West Front in Europe, WWI stuck at some time. The idea of cutting the burden on Germans in the West Front and directing some of the power they fight against towards the East Front also had an effect on triggering Ottoman Fronts to activate. First touch in Gallipoli Battle occurred in November 3, 1914 in Seddülbahir and Kumkale when the Allies bombarded the bastions. The Turkish Army lost 81 martyrs 5 of whom were officers. Gallipoli Battle is the first battle when land force, navy, and air force fought jointly in Turkish history. It is also the first time when Turkish air force took responsibility in a joint operation with other allies. Therefore, this battle was unique in that there were many things happenning first time in history. The battle is still under scrutiny in terms of military, political, ecomonics, strategical, futurist, and demographic issues, etc. In this study, the battle was analyzed through SWOT and PEST which are actually rare in the methodology of history. In the analyses, strengths and weaknesses of the issue has been handled. Moreover, comparison of political, economical, social, and technological aspect of the issue have been analyzed as well. Innovation and demographic aspects could have been also included in the study but these two sub-headings are the topics of another study. Gallipoli Battle is important in terms of both Turkish and world history. With the visits to the battle area, patriotic feelings and unity in Turkey is promoted while the peaceful atmosphere of peace is portrayed to those who participated in the battle some 100 years ago. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tr_TR
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject SWOT tr_TR
dc.subject Çanakkale tr_TR
dc.subject Birinci Dünya Savaşı tr_TR
dc.subject Havacılık tr_TR
dc.subject PEST tr_TR
dc.subject Gallipoli tr_TR
dc.subject WWI tr_TR
dc.subject Aviation tr_TR
dc.title Çanakkale Cephesi Hava Harekatının SWOT ve PEST Analizi Yöntemi ile İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Anlalysis of Gallipoli Battle through SWOT and PEST tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID Y tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.