COMU Instituional Repository

Uluslararası Klinik Araştırmalar Dergisi (2013 - 2014)

Uluslararası Klinik Araştırmalar Dergisi (2013 - 2014)

Recent Submissions

 • Sarıkaya, Selçuk; Şenocak, Çağrı; Atabey, Ersin; Bozkurt, Ömer Faruk; Özyuvalı, Ekrem; Oğuz, Ural; Ünsal, Ali (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014-12)
  49 yaşında erkek hasta dış merkezde, mevcut akciğer malign epitelyal tümöre yönelik yapılan tetkiklerinde, sağ böbrekte cross-fused ektopi ve sağ renal kitle saptanması üzerine tarafımıza yönlendirildi. Ultrasonografisinde(USG); ...
 • Bekler, Adem; Barutçu, Ahmet; Temiz, Ahmet; Altun, Burak; Gazi, Emine; Güngör, Ömer (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Tipik göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran 32 yaşındaki erkek hasta, kardiak enzimlerin yüksek olması üzerine ST elavasyonu olmayan miyokard infarktüsü tanısıyla koroner yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Yapılan koroner ...
 • Kaymaz, Burak; Gölge, Umut Hatay; Göksel, Ferdi; Kömürcü, Erkam; Mermerkaya, Musa Uğur; Eroğlu, Mehmet (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Simultaneous bilateral quadriceps tendon rupture is a very rare injury. Occurrence after minor trauma is predominantly associated with certain medical problems including chronic diseases and long-term use of certain ...
 • Aylanç, Nilüfer; Reşorlu, Mustafa; Adam, Gürhan; Karatağ, Ozan; Uysal, Fatma; Öğretmen, Zerrin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  A 62 years old woman diagnosed with dermatomyositis went to MRI examination because of her left hip pain and on her imaging findings the high signal intensities on iliopsoas, proximal thigh muscles and some pelvic muscles ...
 • Saraçoğlu, Kemal Tolga; Baygın, Ömer; Soral, Merve (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Wolff-Parkinson-White sendromu nadir görülen, patolojik aksesuar yolak olan Kent demetinden kaynaklanan iletinin ventriküle ulaştığı preeksitasyon sendromudur. Çoğu preeksitasyon sendromlu hastalar olumsuz bir klinik ...
 • Börekci, Hasan; Börekci, Elif; Serin, Halil ibrahim; Özdemir, Zeynep Tuğba; Sipahi, Mesut; Akyüz, Yurdanur; Erkoç, Mustafa Fatih; Banlı, Oktay; Ercan, Uğur (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Pilonidal sinüs hastalığı, etiyopatogenezinde pek çok faktörün suçlandığı kronik bir hastalıktır. Çalışmamızın amacı sakrokoksigel bölge ile ilgili farklı lokal faktörlerin etiyolojide rol oynayıp oynamadığını araştırmak ...
 • Toman, Hüseyin; Şahin, Hasan; Aydın, Halide; Şimşek, Tuncer; Altınışık, Uğur; Altınışık, Hatice Betül; Doğu, Tuğba (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) beslenme desteği en önemli rutin tedavi uygulamalarından biridir. YBÜ’de paranteral beslenme ürünleri hastaların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmaktadır. Yetersiz beslenme ...
 • Özkan, Muhammed Turgut Alper; Seyhan, Serkan; Özdemir, Seyit (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Varikosel, spermatik korddaki pampiniform pleksusun dilatasyonuyla ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır. Ven duvarlarında inflamasyon, kapakçıkların yokluğu veya görevini uygun biçimde yapamaması ve proksimal venlerde ...
 • Candan, Mehmet Akif; Çalım, Muhittin; Özensoy, Aynur; Geyik, Doğu; Onk, Didem; Akarsu Ayazoğlu, Tülin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Çalışmada, saddle blok anestezisi altında, elektif plenoidal sinus cerrahisi uygulanan hastalarda, 25 µg fentanil ilave edilmiş 3 mg hiperbarik bupivakain (B) ile 3 mg hiperbarik levobupivakain ‘in (L) etkilerini karşılaştırmayı ...
 • Dogu, Tuğba; Karakuzu, Ziyaattin; Delibaş Katı, Şennur; Özden Omaygenç, Derya; Katı, Yusuf Alper; Çoban, Gürkan; Toman, Hüseyin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmada Çanakkale Çan Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)’nde takip edilen hastaların demografik özelliklerinin, yatış tanılarının, invaziv ve noninvaziv girişim sıklığının, yoğun bakımda kalış sürelerinin, ...
 • Çankaya, Deniz; Yılmaz, Serdar; Deveci, Alper; Daşar, Uygar; Ceyhan, Erman; Kılıç, Enver (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Sosyal ve demografik faktörler değişik tıbbi durumlarda sonucu etkileyen önemli faktörlerdir, ancak total diz artroplastisi sonrası bu faktörlerin sonuçlara etkisi çok da iyi anlaşılamamıştır. Bu çalışmada; sosyal, demografik ...
 • Güven, Mustafa; Aras, Adem Bozkurt; Akman, Tarık; Karavelioğlu, Ergün; Özbey, Şafak; Coşar, Murat (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Distal anterior cerebral artery aneurysms are uncommon and constitute only 1.5-9% of all intracranial aneurysms. They are frequently observed at pericallosal and callosomarginal artery bifurcations. The surgical treatment ...
 • Özcan, Sedat; Civan, Murat; Kurt, Tolga; Ekinci, Selim; Ziyrek, Murat; Toman, Hüseyin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Supravalvular pulmonary stenosis accompanied by a right to left shunt is a rare echocardiographic finding in adults. We report a case of adult pulmonary supravalvular membranous stenosis with an atrial right to left shunt ...
 • Oltulu, Pembe; Oltulu, Refik; Turan, Meydan; Erşan, İsmail (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  A 21-year-old woman presented with a nodular lesion, a history of a slowly enlarging, mobile, 2 cm in diameter, located on the nasal region of the left upper eyelid. She reported no history of previous trauma or surgery ...
 • Akman, Tarık; Aras, Adem Bozkurt; Güven, Mustafa; Alkan, Bahadır; Kiraz, Hasan Ali; Koşar, Şule; Şen, Halil Murat; Coşar, Murat (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Dünya sağlık örgütü (WHO) kaynaklarına göre kanser, kardiyovasküler hastalıklar sonrası en sık görülen ölüm sebebidir. Tüm kanser olguları açısından karşılaştırıldığında akciğer kanseri görülme sıklığı açısından kadın ...
 • Özcan, Sedat; Kurt, Tolga; Odabaşı, Dolunay; Gür, Ali Kemal; Toman, Hüseyin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Özet Ateşli silah yaralanması nedeniyle değerlendirilen bir hasta multipl batın içi organ yaralanmasına ek olarak Arteria Mezenterica Superior yaralanması tespit edilmesi üzerine hasta serum seti ile geçici by-pass ...
 • Öztürk, Ömür; Bilge, Ali; Erbaş, Mesut (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Çalışmamızda kliniğimizde femur kırığı nedeniyle opere olan geriartrik hastalarda düşük doz hiperbarik bupivakain ile yapılan unilateral spinal anestezi uygulamasının anestezi kalitesini ve hemodinamik etkilerini ...
 • Karadeniz, Cem; Özyürek, Arif Ruhi; Ülger, Zülal; Levent, Ertürk; Özdemir, Rahmi; Bulut, Mustafa Orhan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Son yıllarda çocuklarda ve gençlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) giderek artmaktadır. Metilfenidat (MPH), DEHB tedavisinde çocuk ve ergen psikiyatristler tarafından en çok tercih edilen ilaçtır. ...
 • Yener, Ali Ümit; Bekler, Adem; Özkan, Muhammed Turgut Alper; Kiraz, Hasan Ali; Toman, Hüseyin; Çiçek, Ömer Faruk; Çokkalender, Ömer; Saçar, Mustafa; Özcan, Sedat; Kurt, Tolga (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Koroner baypas cerrahisi öncesi kan testlerinde bakılan parametrelerle koroner baypas cerrahisi sonrası görülen morbidite ve mortalite arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlandı.Şubat 2013 - Haziran 2014 tarihleri ...
 • Gül, Ali İrfan; Uçar, Mehmet; Sarp, Ümit; Karaaslan, Özgül; Börekçi, Elif (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2015)
  Miyofasyal ağrı sendromu (MAS) kronik kas ağrısına neden olan, lokal ya da bölgesel ağrı sendromudur. Kronik ağrının ortaya çıkmasında psikososyal birçok etmenin rolü olabilir. Bu çalışmanın amacı MAS ile sağlık anksiyetesi ...

View more


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.