COMU Instituional Repository

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı (2003 - halen)

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı (2003 - halen)

Recent Submissions

 • Şahin, Ebubekir S. (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2018-02)
  Aslında bir hitabet sanatı olan ‘iltifat’, topluluk karşısında okunmak üzere düzenlenen kasidenin vazgeçilmez bir unsurudur. Muhatabı karşısında şairin konumunu görmemizi sağlayan bu sanata, diğer bütün edebî ürünlerde ...
 • Ersoy Hacısalihoğlu, Neriman (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2018-02)
  Burgaz şehri Karadeniz’in batı kıyılarındaki limanlar arasında Varna’dan sonra önemli bir konuma sahiptir. 19. yüzyılda özellikle Balkanlardaki ticaretin daha yoğun gerçekleştiği dönemde Burgaz limanının önemi daha da ...
 • Yellice, Gürhan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2018-02)
  1923 sonrasında Türk toplumunu modernleştirmek amacıyla siyasal ve toplumsal hayata ilişkin radikal değişiklikler gerçekleştirmeye başlayan Cumhuriyet’in bu konudaki en önemli hedeflerinden birisi Türk Kadınını “özgürleştirmek” ...
 • Oğuz, Müge Kübra; Korkmaz, Şerif (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2018-02)
  Bu çalışma, Biga Sancağına bağlı, Lapseki kazasına ait 1845 tarihli temettuat defteri esas alınarak hazırlanmıştır. Temettuat sayımları adil ve güvenilir bir vergi düzeni kurmak için yapılmıştır. Kazada Lapseki, Çardak, ...
 • Marttin, Volkan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2018-02)
  Bu çalışmanın ana gündemini Osmanlı Devleti’nin Maarif-i Umumiye Nezareti’nde “fotoğraf muallimi” olan Necati Bey’in, Çanakkale Kara Muharebelerini fotoğraf/sinema şeklinde filme alma; muharebe alanlarının ve vazife ...
 • Akan, Erkin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2018-02)
  Bu çalışma, Osmanlı Devleti ile İtilaf hükümetleri arasında, 10 Ağustos 1920’de imzalanmış olan Sevr Barış Antlaşması’nın bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesi için Londra’da 21 Şubat-12 Mart 1921 tarihleri arasında ...
 • Ekiz Barış, Kübra (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2018-02)
  Bozcaada’nın yüzyıllardır süregelen tarihi geçmişi, ada genelinde birçok tarihi yapının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Adanın kendine özgü değerlerini anlamak, bir bakıma onun tarihi yapılarının özeliklerini anlamaktan ...
 • Ünver, Metin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2018-02)
  Courtgi Bahr-i Sefid Vapur Kumpanyası Osmanlı Devleti’nin son döneminde sivrilmiş bir yerli sermaye ürünü olarak 1883-1911 yılları arasında faaliyet göstermiştir. Kurucusunun milliyeti, yabancı kaynaklarda Osmanlı ...
 • Çeloğlu, Yavuz Selim (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2018-04)
  Tarih boyunca kazanılan büyük zaferler; cephe hattında alınan isabetli kararlar, uygulanan mükemmel harekât planlarının yanı sıra harp sahasında orduların her türlü lojistik ihtiyaçlarını eksiksiz ve kesintisiz olarak ...
 • Altıer, Semiha (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2018-04)
  Çanakkale’nin iki kıta arasındaki coğrafi konumu bu şehri askeri, siyasi, ticari olduğu kadar dini-tasavvufi açıdan da özel kılar. 14.- 20. yüzyıllarda zengin bir tasavvufî ortamın yaratıldığı Çanakkale’de, günümüze ...
 • Yolcu, Mehmet Ali (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2018-04)
  Doğa bilgisi genellikle karmaşık bir ampirizmin ürünü olmakla birlikte bu deneyimden beslenen bilgi, kültür ve doğa karşıtlığında ortaya çıkan sınırların muğlaklığı noktasında geleneksel toplumların çevresel uyum ...
 • Kul, Ömer (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2018-04)
  1949 yılında Doğu Türkistan’ın Komünist Çin işgaline uğramasıyla vatanlarından ayrılan ve büyük çoğunluğu Türkiye’ye yerleşen Doğu Türkistanlılar, davalarını dünya kamuoyuna duyurabilmek için büyük bir çaba ve yoğun bir ...
 • Güngör, Bilgin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2018-04)
  Sosyolojik açıdan insan, toplumsal düzenin koşullamasıyla somutluk kazanmakla birlikte yeni toplumsal düzenin oluşmasında da en etkin unsur olarak öne çıkar; çünkü insan, toplumsal bir varlık olarak, içerisinde bulunduğu ...
 • Tekemen Altındaş, Eylem (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2018-04)
  19. yüzyılda Dünyanın farklı coğrafyalarında olduğu gibi Osmanlı Devleti’nin de birçok bölgesinde kuraklık ve onun doğal sonucu olan kıtlık yaşanmıştır. Bu makalede Osmanlı coğrafyasında Ankara özelinde 19. yüzyılda ...
 • Namal, Yücel; Topal Mızrak, Sezgin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-10)
  István Dobay I. Dünya Savaşı başlarında Budapesti Hírlap gazetesi adına İstanbul’a gelerek aldığı özel izinle Çanakkale Cephesi kara ve deniz savaşlarını ve askeri bölgeleri gözlemleme fırsatı bulur. Dobay, Osmanlı to ...
 • Takaoğlu, Turan; Atabay, Mithat (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-10)
  Bu çalışma Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşı esnasında İtilaf devletleri askeri güçlerinin Çanakkale Boğazının Trakya ve Anadolu kısımlarında kalan topraklarında bulunan askeri nitelik taşımayan mimari ...
 • Gök, Taner (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-10)
  Divan edebiyatında şehr-engiz, bilâdiye (belde-nâme), tarifnâme, şehir mersiyesi, mesâir, sâhil-nâme, şehir tasvirlerinin yapıldığı gazel ve kasideler gibi şehir konusunu işleyen birçok tür gelişmiş; ancak bunların ...
 • Küçükhasköylü, Nurdan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-10)
  Bu araştırmada İngiliz manzara ve figür ressamı William James Muller’in (1812-1845) Anadolu’ya yaptığı seyahat ve bu esnada yaptığı resimler değerlendirilmiştir. 1843 yılında arkeolog ve araştırmacı Charles Fellow’un ...
 • Ay, Murat; Tolun, Veysel (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-10)
  Bu çalışma Kuzeybatı Anadolu’da Biga Yarımadası’yla sınırlandırılan, Antik Çağ’da ise Troas olarak adlandırılan, günümüz Çanakkale İli, Ezine İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çığrı Dağı ve çevresindeki Roma İmparatorluk ...
 • Dündar, Mesut (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-10)
  Bugünkü Çanakkale’nin temeli Kal’a-i Sultâniyye’nin inşasıyla atılmış, kale ile birlikte yerleşimde başlamıştır. Zamanla gelişen kentte ihtiyaçlar doğrultusunda camiler inşa edilmiştir. Resmi kayıtlara göre merkezde ...

View more


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.