COMU Instituional Repository

Truva Tarihi Milli Parkı, Kazdağı Milli Parkı ve Spil Dağı Milli Parkı ziyaretçilerinin Türkiye'de milli park kavramı ve eğitimi üzerine görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yaşar, Okan
dc.contributor.author Öztura, Erdal
dc.date.accessioned 2014-08-19T11:06:22Z
dc.date.available 2014-08-19T11:06:22Z
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2010-06-30
dc.identifier.citation Öztura, E. (2010). Truva Tarihi Milli Parkı, Kazdağı Milli Parkı ve Spil Dağı Milli Parkı ziyaretçilerinin Türkiye'de milli park kavramı ve eğitimi üzerine görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale tr_TR
dc.identifier.uri http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/638
dc.description.abstract Bu çalışmada “Truva Tarihi Milli Parkı, Kaz Dağı Milli Parkı ve Spil Dağı Milli Parkı ziyaretçilerinin Türkiye’de milli park kavramı ve eğitimi üzerine görüşlerinin değerlendirilmesi” amaçlanmıştır. Mekansal farklılıkları bulunan alanların korunması için milli park ve milli park statüsünde alanlar tesis edilmektedir. Böylece mekansal farklılıklar koruma altına alınarak hem bu alanların nitelikleriyle gelecek nesillere aktarılması, hem de sürdürülebilir kullanım ilkeleri çerçevesinde ziyarete açılması hedeflenmektedir. Toplumun tüm kesimlerini milli parkların niteliklerinden (doğal, tarihi ve kültürel) hareketle bilgilendirmek, bilinçlendirmek, olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri sağlamak ve çevresel sorunların çözümüne fertlerin aktif katılımlarını sağlamak çevre eğitiminin temel hedefleri arasındadır. Çanakkale İli sınırları içinde yer alan Truva Tarihi Milli Parkı, Balıkesir İli sınırları dahilinde yer alan Kazdağı Milli Parkı ve Manisa İli sınırları içinde yer alan Spil Dağı Milli Parkı ziyaretçilerinin görüşleri; Türkiye’de “Milli Park” kavramının nasıl algılandığı ve “milli park eğitimi” konusunda veri sağlamaktadır. Bu araştırma; ülkemizde yer alan üç önemli ve ziyaretçisi fazla olan Truva Tarihi Milli Parkı, Kazdağı Milli Parkı ve Spil Dağı Milli Parkı ziyaretçilerinden (yerli) hareketle ülkemizde “milli park” kavramına ve “milli park eğitimine” ilişkin park ziyaretçilerinin görüşlerinin ortaya konulması ve milli park kavramının algılanması, milli park eğitimi konusunda nerede bulunduğumuzu tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında 750 ziyaretçi (yerli) ile görüşülmüş ve bu ziyaretçilere anket yöntemi uygulanmış ve mülakatlar yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paketi ile analiz edilip yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda milli park ziyaretçilerinin Milli Park kavramı konusunda gerekli bilinç, tutum ve davranışa sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Milli park tr_TR
dc.subject Milli park eğitimi tr_TR
dc.subject Ziyaretçi tr_TR
dc.subject Truva tr_TR
dc.subject Kazdağı ve Spil Dağı Milli Parkları tr_TR
dc.title Truva Tarihi Milli Parkı, Kazdağı Milli Parkı ve Spil Dağı Milli Parkı ziyaretçilerinin Türkiye'de milli park kavramı ve eğitimi üzerine görüşleri tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.