COMU Instituional Repository

ANKOS Publisher Application System and Its Impact on the e-Resource Evaluation Process

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • OpenAIRE Koleksiyonu [1]
    Avrupa Birliği 7. Çerçeve (FP7) Programı kapsamındaki yayınlar bu koleksiyon altında listelenir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.