COMU Open Academic Archive System

Türkiye’de eğitim-ekonomik büyüme ilişkisi: 1923-2011 (Kantitatif bir yaklaşım)

Show simple item record

dc.contributor.author Çalışkan, Şadan
dc.contributor.author Karabacak, Mustafa
dc.contributor.author Meçik, Oytun
dc.date.accessioned 2014-07-14T10:38:35Z
dc.date.available 2014-07-14T10:38:35Z
dc.date.issued 2013-08
dc.identifier.citation Çalışkan, Ş., Karabacak, M. ve Meçik, O. (2013). Türkiye’de eğitim-ekonomik büyüme ilişkisi: 1923-2011 (Kantitatif bir yaklaşım). Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 29-48 tr_TR
dc.identifier.uri http://ybd.comu.edu.tr/node/23
dc.identifier.uri 1304-5318
dc.identifier.uri http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/539
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tr_TR
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Eğitim tr_TR
dc.subject Ekonomik büyüme tr_TR
dc.subject Eşbütünleşme tr_TR
dc.subject Education tr_TR
dc.subject Economic growth tr_TR
dc.subject Cointegration tr_TR
dc.subject Turkey tr_TR
dc.title Türkiye’de eğitim-ekonomik büyüme ilişkisi: 1923-2011 (Kantitatif bir yaklaşım) tr_TR
dc.title.alternative Relationship between education and economic growth in Turkey: 1923-2011 (A quantitative approach) tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.