COMU Instituional Repository

Aile şirketlerinde profesyonelleşmeyi yönlendiren bir dinamik: entelektüel sermaye birikimi

Show simple item record

dc.contributor.author Yelkikalan, Nazan
dc.contributor.author Aydın, Erdal
dc.date.accessioned 2014-07-09T08:42:26Z
dc.date.available 2014-07-09T08:42:26Z
dc.date.issued 2003-02
dc.identifier.citation Yelkikalan, N. ve Aydın, N. (2003-2004). Aile şirketlerinde profesyonelleşmeyi yönlendiren bir dinamik: entelektüel sermaye birikimi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 1 (1-2), 131-140. tr_TR
dc.identifier.issn 1304-5318
dc.identifier.uri http://ybd.comu.edu.tr/sites/ybd.comu.edu.tr/files/Aile%20%C5%9Eirketlerinde%20Profesyonelle%C5%9Fmeyi%20Y%C3%B6nlendiren%20Bir%20Dinamik%20Entellekt%C3%BCel%20Sermaye%20Birikimi.PDF
dc.identifier.uri http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/488
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tr_TR
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Aile şirketleri tr_TR
dc.subject Entelektüel sermaye tr_TR
dc.title Aile şirketlerinde profesyonelleşmeyi yönlendiren bir dinamik: entelektüel sermaye birikimi tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.