COMU Open Academic Archive System

Tarımsal ticarette teknik engeller, sağlık, bitki sağlığı önlemleri ve standartlar

Show simple item record

dc.contributor.author Gültekin, Sadettin
dc.date.accessioned 2014-07-01T12:47:17Z
dc.date.available 2014-07-01T12:47:17Z
dc.date.issued 2010-12
dc.identifier.citation Gültekin, S. (2010). Tarımsal ticarette teknik engeller, sağlık, bitki sağlığı önlemleri ve standartlar. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5 (2), 31-44. tr_TR
dc.identifier.issn 1306-8946
dc.identifier.uri http://gkd.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_331629.pdf
dc.identifier.uri http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/307
dc.description.abstract Ticarette teknik engeller pek çok endüstride vardır, ancak, tarımsal ürünlerin uluslararası ticaretinde özellikle önemlidir. Uluslararası standartlar ve kalite, tüketici sağlığını korumak ve gıda maddelerinin uluslararası ticaretini kolaylaştırmak için önemli rol oynamaktadır. Kaldı ki, Dünya Ticaret Örgütünün kurulması, Sağlık, Bitki ve Hayvan Sağlığı Önlemleri ve Ticarette Teknik Engeller Anlaşmalarının imzalanmasıyla, uluslararası kalite ve güvenlik standartları daha fazla önem kazanmıştır. Tarım ürünleri ticareti gelirleri artırır. Fakat bundan tam olarak yararlanabilmek için, ülkelerin gıda güvenliği ve sağlık standartlarını sağlamaları gerekir. Bu çalışmada, uluslararası tarımsal ticarette, yerli üreticilerin karşısına bir engel olarak çıkan gıda güvenliği, sağlık ve çeşitli standartlar incelenmektedir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tr_TR
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Ticarette teknik engeller tr_TR
dc.subject Bitki ve hayvan sağlığı önlemleri tr_TR
dc.subject Uluslararası rekabet tr_TR
dc.subject Uluslararası standartlar tr_TR
dc.title Tarımsal ticarette teknik engeller, sağlık, bitki sağlığı önlemleri ve standartlar tr_TR
dc.title.alternative Technical barriers, sanitary and phytosanitary measures and standards in agricultural trade tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.