2013 (Cilt 8, Sayı 2)

 

Recent Submissions

 • Akyüz, Bülent; Eren, Müfide Şule (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2013-12)
  Günümüzün hızla değişen rekabetçi çevresinde örgütlerin ayakları üzerine sağlam basarak uzun soluklu başarılı performans sergilemeleri ve kaynaklarını etkili ve optimum kullanmaları oldukça zorlaşmıştır. Bunu ...
 • Morçin, Sine Erdoğan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2013-12)
  Günümüzün yükselen trendi girişimcilik, kendi işini kurarak hayallerini gerçekleştirmek isteyen pek çok yetenekli bireyin en önemli hedefleri arasında yer almaktadır. İş dünyasında yaşanan rekabetin önemli bir ...
 • Kılıçer, Tuğba (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2013-12)
  KOBİ’ler büyük işletmeler ile karşılaştırıldığında farklı özellikleri bünyesinde barındıran işletmelerdir. Bu nedenle büyük işletmelerin özellikleri göz önünde bulundurularak geliştirilmiş olan geleneksel pazarlama ...
 • Palaz, Serap; Şenergin, Özgür; Öksüzler, Oktay (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2013-12)
  Bu çalışmada, TÜİK tarafından hazırlanan 2008 Hanehalkı Bütçe Anketi verileri kullanılarak, farklı eğitim seviyelerinin gelir dağılımına etkileri grup içi ve gruplar arası etki açısından genelleştirilmiş entropi ...
 • Öztürk, Emrah; Mesci, Muammer; Kılınç, İzzet (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2013-12)
  Araştırmanın amacı, Türkiye’deki yat limanlarının uyguladıkları yenilik faaliyetlerinin işletme performansına etkisini incelemektir. Bu amaçla, yat limanlarında uygulanan yenilik faaliyetlerinin işletme performansına ...
 • Uluköy, Metin; Demireli, Celalettin; Kahya, Vasfi (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2013-12)
  Çalışmanın amacı, KOSGEB (Küçük ve orta ölçekli sanayi geliştirme ve destekleme idaresi) girişimcilik eğitimi kurslarına katılan katılımcıların girişimcilik özelliklerini ölçmek ve alınan bu eğitimlerin katılımcılarda ...
 • Bozkurt, Öznur; Erdurur, Kutbettin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2013-12)
  Girişimcilik, özellikle son 20 yıldır üzerinde ağırlıkla durulan, ekonomik gelişmenin ve toplumsal refahın itici gücü olarak dikkat çekilen bir konudur. Bundan dolayı artık dünyanın her yerinde girişimcilik faaliyetleri ...
 • Duran, Cengiz; Büber, Harun; Gümüştekin, Gülten Eren (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2013-12)
  Bu çalışmada girişimcilik yaklaşımlarından biri olan bireysel yaklaşımın temelini oluşturan girişimcilik hislerine eğitimin katkısı teorik ve ampirik olarak incelenmiştir. Genel anlamıyla eğitim seviyesi arttıkça ...
 • Cin, Hatice; Günay, Gülsevim Yumuk (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2013-12)
  Yaşamını, sürekli kılmak isteyen girişimciler için artık işletme eylemlerinde sadece nicel verilere dayalı olarak karar vermek tek başına yeterli olmamakta ve farklı bakış açılarına ihtiyaç duyulmaktadır. “Duyguların ...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.