2012 (Cilt 7, Sayı 1)

 

Recent Submissions

 • Ayas, Nevriye (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2012-06)
  Bu çalışmada marka değerinin algılanan boyutlarının (marka bağlılığı, algılanan kalite, marka çağrışımları, marka farkındalığı) tüketici satın alma davranışına olan etkileri incelenmektedir. Bu amaçla marka değeri ...
 • Özer, M. Akif (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2012-06)
  Günümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamında işletmelerin başarısı büyük ölçüde karşı karşıya kaldıkları riskleri yönetebilmelerine bağlıdır. Söz konusu süreçte başarılı olan kuruluşlar, yönetim ve finans yapılarında ...
 • Akbulut, Ramazan; Sancar, Muhammet Fatih (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2012-06)
  İşletme sermayesi işletmenin değerinin arttırılması, tam kapasite ile çalışabilmesi, risklerin azaltılması ve karlılığın arttırılması bakımından çok önemli bir yere sahiptir. İşletmenin kısa süreli, normal olarak bir ...
 • Özdemir, Yasemin; Mazgal, Sercan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2012-06)
  Girişimcilik, ülkemizin ekonomik kalkınması için önemi her geçen gün artan bir kariyer tercihidir ve bu konudaki farkındalık artırılmalıdır. İşsizliğin azaltılması ve atıl kaynakların ekonomiye kazandırılmasına katkı ...
 • Yıldırım, Cengizhan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2012-06)
  Orta sınıf konusu sosyoloji, tarih, siyaset gibi beşeri disiplinlerin ilgi alanına girmektedir. Son yıllarda orta sınıfın iktisadi öneminin anlaşılmasına paralel olarak iktisat bilimi de orta sınıf konusuna ilgi ...
 • Eren, İsmail (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2012-06)
  Girişimcilik sosyoloji, psikoloji, ekonomi, kültür ve din gibi birçok alanla bağlantılıdır. Ancak buna rağmen ekonomi dışındaki diğer alanlarla olan alakası hakkında pek fazla inceleme yapılmamıştır. Girişimcilerin ...
 • Maya, İlknur Çalışkan; Uzman, Ersin; Işık, Halil (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2012-06)
  Bu çalışmanın amacı, meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik düzeylerini farklı kaynaklardan (ailelerinden, arkadaşlarından ve özel bir insandan) algıladıkları sosyal desteğin anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığını ...
 • Halaç, Duygu Seçkin; Bulut, Çağrı (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2012-06)
  Considered as the essentials of economic growth, entrepreneurs are defined as people that realize an opportunity and take necessary risks to benefit from it. In order to make aware and direct individuals to national ...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.