2011 (Cilt 6, Sayı 1)

 

Recent Submissions

 • Kalmış, Halis (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2011-06)
 • Işık, Nihat; Göktaş, Deniz; Kılınç, Efe Can (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2011-06)
  Girişimcilik, bireylerin yeni iktisadi kâr fırsatlarını görme, ortaya çıkarma ve kâr güdüsüyle riski ve olası engelleri göze alarak diğer üretim faktörlerini etkin bir şekilde kullanma kabiliyeti ve isteğidir. Girişimcilik ...
 • Soysal, Abdullah; Paksoy, H. Mustafa; Özçalıcı, Mehmet (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2011-06)
  20. yüzyıl işletmelerin rekabetçi yapı ve politikalarını derinden etkilemiştir. Özellikle kronik hale gelen krizler, işletme yönetimlerinin daha esnek ve proaktif olmalarını bir zorunluluk haline getirmiştir. Değişim ...
 • Akkaya, G. Cenk (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2011-06)
  İlk hava durumuna dayalı türev araçlar 1997 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Bu yıldan sonra özellikle tezgahüstü piyasada bu pazar oldukça büyümüştür. Bu makalenin temel amacı hava durumu riskini ve hava durumuna ...
 • Marangoz, Mehmet (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2011-06)
 • Topaloğlu, Cafer (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2011-06)
  İşletmelerde ve örgüt içinde çeşitli aşamalarda yaşanan çatışmayı, geçmişten günümüze yönetim teorileri farklı açılardan ele almış ve konuya farklı yaklaşımlarda bulunmuşlardır. Çalışmada, bu yönetim kuramlarının ...
 • Gedikli, Ayfer (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2011-06)
  Bu çalışmada, gelişmekte olan ülkelerde yaşanan iç tasarruf yetersizliği ve sermaye birikiminin finansmanı için kullanılan çok uluslu şirket kaynaklı doğrudan yabancı yatırımların kalkınma sürecine katkısı irdelenmeye ...
 • Tomak, Serpil (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2011-06)
  Manimala’nın (1992) da ifade ettiği gibi, günümüze değin girişimcilik konusunda yapılan akademik çalışmaların çoğunluğu yeni bir girişimin başarısında girişimcinin önceki deneyim ve tecrübeleri, girişimcilik alt ...
 • Özyakışır, Deniz (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2011-06)
  Ekonomik kalkınma, iktisat yazınında büyümeden farklı olarak çok geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. Çok boyutlu bir süreç olan ekonomik kalkınmada, nüfus, teknoloji, dış ticaret, tarım, finansal gelişme ve beşeri ...
 • Özçiloğlu, Mehmet; Sakar, M. Murat (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2011-06)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.