İlahiyat Fakültesi

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Taş, Ubeydullah (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2012-10)
 • Efe, Halil (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2012-10)
 • Kımter, Nurten (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2012-10)
 • Deniz, Osman Murat (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2012-10)
 • Özgökman, Fatih (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2012-10)
  Charles Darwin tarafından ileri sürüldüğü şekliyle evrim teorisi, pek çok insan için günümüzde ateizm ile eş tutulur hale gelmiştir. Özellikle Richard Dawkins gibi natüralist evrimciler, evrim teorisinin bilimsel olarak ...
 • Güneş, Merdan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2012-10)
  Gazzâlî’nin tesiri sadece İslam coğrafyasıyla sınırlı kalmamış, eserleri ölümünden yaklaşık bir asır sonra, İbranice ve Latince’ye tercüme edilmeye başlanmıştır. Gazzâlî’yi farklı kılan, kendinden önceki birikimleri, ...
 • Özgökman, Fatih (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2012-10)
  Fizik ve kozmolojide “fiziksel sabitler” olarak kabul edilen bazı sayısal değerlerin ve aralarındaki uygunlukların, evrenin insan yaşamına izin vermesi açısından hayati olduğu keşfedilmiştir. Evrenin insan yaşamına izin ...
 • Arbaş, Hamit (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2012-10)
  Çanakkale ve çevresinde çok sayıda mezar taşı mevcuttur. Bunların büyük bir bölümü cami hazirelerinde bulunmaktadır. Bu eserlerle ilgili ilmi çalışmalara 1998 yılında başladık ve ilk olarak Çanakkale Yalı Camii Haziresi ...
 • Işık, Hidayet (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2012-10)
  Hz. Muhammed’in kutsal kitaplarda işaretlerinin ve özelliklerinin zikredilmesi anlamındaki "beşâret/tebşirât/müjde” problemi Müslüman bilginlerin ilk devirlerden beri ilgisini çekmiş bir konudur. Bu bilginler Kur’an ve ...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.