COMU Instituional Repository

Hizmet odaklılığın çalışanların iş sonuçları ve örgütsel performansa etkileri : hizmet sektöründe bir alan araştırması

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.