COMU Open Academic Archive System

Karbon Nanotüp Takviyeli Aluminyum Matriksli AlMg/KNT Kompozitlerinin Mekanik Davranışlarının İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Topcu, İsmail
dc.date.accessioned 2018-07-24T07:50:22Z
dc.date.available 2018-07-24T07:50:22Z
dc.date.issued 2018-05
dc.identifier.citation Topcu, İ . (2018). Karbon Nanotüp Takviyeli Alüminyum Matriksli AlMg/KNT Kompozitlerinin Mekanik Davranışlarının İncelenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4 (1), 99-109. tr_TR
dc.identifier.issn 2459-1580
dc.identifier.uri http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/1899
dc.description.abstract Bu çalışmada, toz metalürjisi tekniği kullanılarak AlMg matriksine ağırlıkça farklı oranlar da (%2,5-%10) KNT takviyesi ile AlMg/KNT nano kompozit malzemeleri üretilmiştir. Helezonik Trubula karıştırma cihazında altı saat ve 400 Rpm de karıştırma işlemi yapılmıştır. Mekanik karıştırmanın ardından sırası ile toz karakterizasyonu, optik incelemeler, sertlik ve yoğunluk testleri yapılmıştır. XRD analizlerine dayanarak hassasiyetle 200 Mpa basınç altında metal kalıpta numuneler üretilmiştir. Üretilen AlMg/KNT kompozit numuneleri yüksek vakum altında farklı (350 0C, 400 0C, 450 0C) sıcaklıklar da 120 dakika boyunca sinterlenerek üretilen numunelerin sertlik, yoğunluk ve metalografik incelemeleri yapılmıştır. Aynı atmosferde, farklı sıcaklık ve farklı KNT oranlar ile üretilmiş olan AlMg/KNT kompozit numunelerinin XRD analizlerine ait pik şiddetlerinde artan KNT oranları ile birlikte 42,6º de gözle görülür artış olup aynı şekilde artan KNT oranı ile sinterleme sıcaklıklarına bağlı olarak sertlik değerlerinde iyileşme ve yoğunluk düşüşü gözlemlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, AlMg / KNT nanocomposite materials were produced by using powder metallurgy technique with different ratios (2.5% -10%) of KNT reinforced to AlMg matrix. Mixing was carried out for 6 hours and 400 rpm in the spiral stirrer. After mechanical mixing, powder characterization, optical examinations, hardness and density tests were carried out. Based on XRD analyzes, samples of metal mold were produced with a precision of 200 MPa. Composite samples of AlMg / KNT produced were sintered at different temperatures (350 0C, 400 0C, 450 0C) for 120 minutes under high vacuum, and hardness, density and metallographic investigations of the samples were made. In the same atmosphere, the peak intensity of XRD analyzes of AlMg / KNT composite specimens produced at different temperatures and different CNT ratios showed a noticeable increase at 42.6° C with increasing CNT ratios, and with the same increase in CNT ratios, the hardness values improved and density. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tr_TR
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject sinterleme tr_TR
dc.subject karbon nanotüpler tr_TR
dc.subject toz metalürjisi tr_TR
dc.subject mekanik özellikler tr_TR
dc.subject sintering tr_TR
dc.subject carbon nanotubes tr_TR
dc.subject powder metallurgy tr_TR
dc.subject mechanical behavior tr_TR
dc.title Karbon Nanotüp Takviyeli Aluminyum Matriksli AlMg/KNT Kompozitlerinin Mekanik Davranışlarının İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation of Mechanical Behavior of Carbon Nanotubes Reinforced Aluminum Matrix AlMg / CNT Composites tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID 173534 tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.