COMU Open Academic Archive System

Isıl İşlem Uygulamasının Dehidre Patates ve Patates Ununun Fizikokimyasal ve Fonksiyonel Özellikleri Üzerine Etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Nazlım, Burak Alptuğ
dc.contributor.author Tuncel, Necati Barış
dc.date.accessioned 2018-07-24T07:46:20Z
dc.date.available 2018-07-24T07:46:20Z
dc.date.issued 2018-05
dc.identifier.citation azlım, B , Tuncel, N . (2018). Isıl İşlem Uygulamasının Dehidre Patates ve Patates Ununun Fizikokimyasal ve Fonksiyonel Özellikleri Üzerine Etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4 (1), 88-98. tr_TR
dc.identifier.issn 2459-1580
dc.identifier.uri http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/1898
dc.description.abstract Bu çalışmada, farklı haşlama süresi ve kurutma sıcaklığının patates ununun fizikokimyasal ve fonksiyonel özelliklerine etkisi incelenmiştir. Haşlama işlemi süresinin artmasına bağlı olarak nem miktarı, kül içeriği ve enzime dirençli nişasta miktarında azalma tespit edilmiştir. Kontrol grubu örneklerin enzime dirençli nişasta içeriği %18-23 arasında değişirken ön işlem uygulanmış örneklerin enzime dirençli nişasta içeriği %3-4 oranına kadar azalmıştır. Haşlama süresinin uzaması su bağlama kapasitesinde artışa neden olmuştur. Bununla birlikte yağ bağlama kapasitesi ne kurutma sıcaklığı ne de haşlama süresi faktörlerinden istatistiksel olarak önemli düzeyde etkilenmemiştir (p>0,05). Rehidrasyon kapasitesi hem kurutma sıcaklığının artması hem de haşlama süresinin uzamasıyla artış göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the effects of blanching time (0-5-10 minutes) and drying temperature (65-85- 105°C) on physicochemical and functional properties of potato flour were examined. The contents of moisture, ash, and enzyme-resistant starch decreased with prolonged blanching time. Enzyme resistant starch content of the control group varied between 18-23 %, while enzyme-resistant starch content of the pretreated samples decreased down to 3-4 %. Water binding capacity of the potato flours increased with increasing blanching time. However, neither the effect of blanching time nor the effect of drying temperature was significant on the oil binding capacity of the potato flour samples (p>0,05). Rehydration capacity increased with increasing drying temperature and prolonging blanching time. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tr_TR
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject enzime dirençli nişasta tr_TR
dc.subject fizikokimyasal ve fonksiyonel özellikler tr_TR
dc.subject haşlama tr_TR
dc.subject kurutma tr_TR
dc.subject patates tr_TR
dc.subject blanching tr_TR
dc.subject drying tr_TR
dc.subject enzyme-resistant starch tr_TR
dc.subject physicochemical and functional properties tr_TR
dc.subject potato tr_TR
dc.title Isıl İşlem Uygulamasının Dehidre Patates ve Patates Ununun Fizikokimyasal ve Fonksiyonel Özellikleri Üzerine Etkisi tr_TR
dc.title.alternative The Effects of Thermal Pretreatment on Physicochemical and Functional Properties of Dehydrated Potato and Potato Flour tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID 21672 tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.