COMU Instituional Repository

Deri Atıksuyunun Arıtım Metotları

Show simple item record

dc.contributor.author Küçükpelvan, Hande
dc.contributor.author Yarımtepe, Canan Can
dc.contributor.author Ayman Öz, Nilgün
dc.date.accessioned 2018-04-12T10:48:46Z
dc.date.available 2018-04-12T10:48:46Z
dc.date.issued 2017-05
dc.identifier.citation Küçükpelvan, H., Yarımtepe, C. C. ve Ayman Öz, N. (2017). Deri Atıksuyunun Arıtım Metotları. Fen Blimleri Enstitüsü Dergisi, 3, 59-96. tr_TR
dc.identifier.issn 2459-1580
dc.identifier.uri http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/1779
dc.description.abstract Deri Endüstrisi Türkiye’de en yaygın endüstrilerden biri olup derinin işlenmesi sonucu büyük hacimlerde atıksu oluşmaktadır. Meydana gelen bu atıksu, yüksek miktarda kıl, yün, deri parçaları, kavelata atıkları, çözünmüş proteinler, krom bileşikleri, kireç, sodyum sülfat, sodyum hidroksit ve fenollü maddeleri içermektedir. Bu maddeler hacim olarak çok fazladır ve geri dönüşüm olanakları oldukça kısıtlıdır. Deri endüstrisi atıksularında sülfür, krom, organik maddeler, yağ gres ve çeşitli azot türleri en önemli kirletici parametrelerdir. Deri atıksuyundaki bu kirleticilerin giderilmesi için fiziksel, kimyasal, biyolojik, ileri arıtım ve bu arıtım metotlarının kombinasyonları üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmada, deri üretim prosesleri ve prosesler sonrasında açığa çıkan atıksuyun özellikleri incelenmiş, bu atıksuların arıtımında uygulanan proseslerin ve proses kombinasyonlarının etkinliği incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The tannery industry is one of the leading industries in Turkey and produce large volumes of wastewater as a result of leather processing. This wastewater includes a lot of leather fragments, soluble proteins, hairs, lime, sodium sulfate, sodium hydroxide, chromium, phenolic substances. The substances are found in high volume in the wastewater and recycling opportunities are very limited. In the wastewater; sulfur, chromium, organic substances, oil and different types of nitrogen are present as the most important pollutants. For the removal of these contaminants from the tannery wastewater, physical, chemical, biological, advanced treatment and combinations of the methods are used. In this study, wastewater characteristics of tannery industry and treatment processes and process combinations are discussed in detail. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tr_TR
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject deri atıksuyu tr_TR
dc.subject endüstriyel atıksuların arıtılması tr_TR
dc.subject arıtım metotları tr_TR
dc.subject kimyasal arıtım tr_TR
dc.subject biyolojik arıtım tr_TR
dc.subject renk giderimi tr_TR
dc.subject krom giderimi tr_TR
dc.subject tannery wastewater tr_TR
dc.subject industrial wastewater treatment tr_TR
dc.subject treatment methods tr_TR
dc.subject chemical treatment tr_TR
dc.subject biological treatment tr_TR
dc.subject color removal tr_TR
dc.subject chromium treatment tr_TR
dc.subject chromium removal tr_TR
dc.title Deri Atıksuyunun Arıtım Metotları tr_TR
dc.title.alternative Treatment Methods for Tannery Wastewater tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID 29969 tr_TR
dc.contributor.authorID 144617 tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.