COMU Instituional Repository

Thymus zygioides Grisebach var. zygioides’in Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Özellikleri

Show simple item record

dc.contributor.author Koyuncu, Şamil
dc.contributor.author Uysal, İsmet
dc.contributor.author Esen, Onur
dc.contributor.author Kökçü, Bahar
dc.contributor.author Şahin, Furkan
dc.contributor.author Peksüsler, Duygu
dc.contributor.author Aktura, Bahar
dc.date.accessioned 2018-03-08T07:30:13Z
dc.date.available 2018-03-08T07:30:13Z
dc.date.issued 2017-05
dc.identifier.citation Koyuncu, Ş., Uysal, İ., Esen, O., Kökçü, B., Şahin, F., Peksüsler, D. ve diğerleri. (2017). Thymus zygioides Grisebach var. zygioides’in Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Özellikleri. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3, 24-37. tr_TR
dc.identifier.issn 2459-1580
dc.identifier.uri http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/1776
dc.description.abstract Lamiaceae familyasına ait olan Thymus L. cinsi ülkemizde 46 tür ve tür altı taksonla temsil edilmekte olup, çok yıllık, aromatik ve tıbbi değeri olan otsu bir bitkidir. Önemli bir etnobotanik değere sahip olan Thymus zygioides Griseb. var. zygioides kozmopolit bir taksondur. Çalışmamıza ait bitki örnekleri 2014 yılının Mayıs ayında Lapseki’den (Çanakkale) toplanmıştır. Araştırmamızda bu türün morfolojik, anatomik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Morfolojik özelliklerini belirlemek için bitkinin biometrik ölçümleri lup altında gerçekleştirilmiştir. Anatomik çalışmaları için %70’lik alkole alınan canlı bitki örneklerinin; kök, gövde ve yaprağından parafin metodu kullanılarak enine kesitler alınmıştır. Anatomik özellikleri, yapılmış olan benzer araştırmalarla karşılaştırılmıştır. Bitkinin yayılış alanları belirlenirken; toprak analizleri sonucu değerlendirilmiştir. Bu araştırma sonuçlarının endemik olan varyete ile karşılaştırılması önemlidir. Taksonun biometrik ölçümleri flora kayıtlarından önemli farklılık göstermemiştir. tr_TR
dc.description.abstract The genus Thymus, belonging to Lamiaceae family and represented by 46 species and taxa is a herbaceous, perennial, medical and aromatic plant. Thymus zygioides Griseb. var. zygioides is a cosmopolitan taxon with an important ethnobotanical value. Plant samples were collected from Lapseki Çanakkale, on May 2014. In this study, it was aimed to determine the morphological, anatomical and ecological characteristics of this plant. Biometric measurements of the plant were carried out under the lup to determine morphological characteristics. Cross sections of root, stem and leaves of live plant samples were taken with %70 alcohol for anatomical studies using paraffin method. Anatomical features were compared with the findings of similar studies. Soil analyses results were considered in the determination of plant’s expansion area. It is important to compare these results with the endemic variety. The biometric measurements of the taxa did not differ significantly from the flora records. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tr_TR
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject morfoloji tr_TR
dc.subject anatomi tr_TR
dc.subject ekoloji tr_TR
dc.subject Lamiaceae tr_TR
dc.subject Thymus tr_TR
dc.subject morphology tr_TR
dc.subject anatomy tr_TR
dc.subject ecology tr_TR
dc.subject Lamiaceae tr_TR
dc.subject Thymus tr_TR
dc.title Thymus zygioides Grisebach var. zygioides’in Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Özellikleri tr_TR
dc.title.alternative The Morphological, Anatomical and Ecological Characteristics of Thymus zygioides Grisebach var. Zygioides tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID 2374 tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.