2017 (Cilt 15, Sayı 23)

 

Recent Submissions

 • Namal, Yücel; Topal Mızrak, Sezgin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-10)
  István Dobay I. Dünya Savaşı başlarında Budapesti Hírlap gazetesi adına İstanbul’a gelerek aldığı özel izinle Çanakkale Cephesi kara ve deniz savaşlarını ve askeri bölgeleri gözlemleme fırsatı bulur. Dobay, Osmanlı to ...
 • Takaoğlu, Turan; Atabay, Mithat (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-10)
  Bu çalışma Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşı esnasında İtilaf devletleri askeri güçlerinin Çanakkale Boğazının Trakya ve Anadolu kısımlarında kalan topraklarında bulunan askeri nitelik taşımayan mimari ...
 • Gök, Taner (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-10)
  Divan edebiyatında şehr-engiz, bilâdiye (belde-nâme), tarifnâme, şehir mersiyesi, mesâir, sâhil-nâme, şehir tasvirlerinin yapıldığı gazel ve kasideler gibi şehir konusunu işleyen birçok tür gelişmiş; ancak bunların ...
 • Küçükhasköylü, Nurdan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-10)
  Bu araştırmada İngiliz manzara ve figür ressamı William James Muller’in (1812-1845) Anadolu’ya yaptığı seyahat ve bu esnada yaptığı resimler değerlendirilmiştir. 1843 yılında arkeolog ve araştırmacı Charles Fellow’un ...
 • Ay, Murat; Tolun, Veysel (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-10)
  Bu çalışma Kuzeybatı Anadolu’da Biga Yarımadası’yla sınırlandırılan, Antik Çağ’da ise Troas olarak adlandırılan, günümüz Çanakkale İli, Ezine İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çığrı Dağı ve çevresindeki Roma İmparatorluk ...
 • Dündar, Mesut (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-10)
  Bugünkü Çanakkale’nin temeli Kal’a-i Sultâniyye’nin inşasıyla atılmış, kale ile birlikte yerleşimde başlamıştır. Zamanla gelişen kentte ihtiyaçlar doğrultusunda camiler inşa edilmiştir. Resmi kayıtlara göre merkezde ...
 • Erdal, İbrahim (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-10)
  Türkiye – İran İlişkileri milli mücadele döneminden itibaren temkinli yürütülmüş, her iki ülke ilişkileri gerginleştirmeden sorunların çözümü üzerine bir politikaya azami önem vermiştir. İran’da yönetim değişikliğinin ...
 • Kınalı, Gürhan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-10)
  Uzun yıllar tek partili sistemle yönetilen Türkiye’de uluslararası ortamın da etkisiyle çok partili rejime geçme imkânı doğdu. Savaş dönemi koşullarının körüklediği iktisadi sorunlar yeni bir oluşumun toplumsal taban ...
 • Benhür, Çağatay; Yüksel, Erol (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-10)
  Bu çalışma; Ali Fethi Bey tarafından 12 Ağustos 1930’de kurulan ve 17 Kasım 1930’da kendini fesheden Serbest Cumhuriyet Fırkanın Konya merkez teşkilatlanması, 1930 Konyası’nın sosyal, ekonomik ve siyasi görünümü ile ...
 • Yazgı, Aytun (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-10)
  Vespasianus ile birlikte Roma’da Flavius Hanedanı’nın egemenliği başlar. Nero’nun ölümünün ardından başlayan taht mücadeleleri sonucunda ortaya çıkan otorite boşluğu, Vespasianus’un iktidara gelmesi ile ortadan kaldırılmış ...
 • Yavuz, Fikrettin; Toman, Murat (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-10)
  Gazeteciler bilhassa savaş muhabirleri Birinci Dünya Savaşı’nın önemli cephelerinden biri olan Çanakkale’deki gelişmeleri gerek gazete yazıları ve mektupları gerekse raporlarıyla Dünya kamuoyuna taşımışlardır. Bu ...
 • Erol, Ertan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-10)
  Soğuk Savaş döneminin sonları ile birlikte askerî güç odaklı güvenlik anlayışı daha fazla sorgulanmaya başlanmış ve özellikle güvenliğin politik, ekonomik, insani, toplumsal ve çevresel boyutları ön plana çıkmaya başlamıştır. ...
 • Saral, Emre (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-10)
  Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin müttefiklerinden Avusturya-Macaristan ordusu birliklerinden özellikle topçu bataryaları Çanakkale ve Filistin Cephelerinde savaşın akıbetini etkilemiştir. 1915 senesi Kasım ...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.