2016 (Sayı 9)

 

Recent Submissions

 • Bedirhan, Muhammed (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016)
  Vahdet-i vücûd doktrini çerçevesinde geliştirilen ontoloji, bu doktrini benimseyenler tarafından çeşitli ilkelerden hareketle temellendirilir. Vücûdun müşahhas birliği, hâriçte mevcûdiyeti, mutlaklığı ve Tanrının zâtının ...
 • Koçinkağ, Mansur (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışmada, Abdülazîz b. Abdullâh b. Ebî Seleme el-Mâcişûn’un ilmi şahsiyeti ve kaderle ilgili iki risalesinin Türkçeye tercümesi hedeflenmektedir. İslam tarihi açısından önemli bir zaman diliminde yaşayan Mâcişûn, fıkıh ...
 • Oğuzay, Fatih (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016)
  Bu makalede, Hulefâ-yi Râşidîn dönemi İslâm fetihlerinde tarım alanları ve tarım gelirlerinin fetihlerin başarısına etkisi üzerinde durulmuştur. Arap Yarımadası’na kıyasla Mezopotamya, Mısır, Bilâdü’ş-Şam gibi çok daha ...
 • Gunayydi, Omar Adib (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016)
  Hadis âlimleri, âdil ve sika ravilerden rivayete son derece önem vererek ve takip ettikleri metot sayesinde sünneti şüphe ve şaibelerden temizlediler. Acaba Arap dili âlimleri, dil rivayetinde aynı hassasiyeti gösterdiler ...
 • Wādi, Munshid Fāleh (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışmada, medeniyetler çatışması nazariyesine karşın İslamın orta yolu hedeflediği şu doğrultuda ele alınmaktadır: Öncelikle bu çalışma, İslamın; tasavvur, sülûk ve hükümde orta yolu temsil ettiğini ortaya koyar. Zira ...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.