2017 (Cilt 15, Sayı 22)

 

Recent Submissions

 • Özger, Yunus (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-05)
  Osmanlı padişahları, halkla doğrudan temas için Sultan II. Mahmut zamanında yurt içi gezilere başlamışlardır. Sultan II. Abdülhamid döneminde kesintiye uğrayan seyahat geleneği, Sultan V. Mehmed Reşad zamanında tekrar ...
 • Nemlioğlu Koca, Yasemin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-05)
  Tarih boyunca devletler, denizlere egemen olma durumlarına göre dünya siyaset ve kamuoyunda etkinliklerini arttırmıştır. Türk Tarihi de bu açıdan benzer özellikler taşımakta ve denizcilik tarihinin araştırılmasında yazılı ...
 • Korkmaz, Şerif (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-05)
  Osmanlı Devletinde adil ve güvenilir bir vergi düzeninin kurulması amacıyla temettuat sayımlarının yapıldığı bilinmektedir. Temettuat sayımlarının Tanzimat’ın uygulandığı yerlerde 1840 ve 1845 yıllarında olmak üzere iki ...
 • Kış, Salih (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-05)
  Birinci Dünya Savaşı’na dâhil olma sürecinde Osmanlı Devleti’ne en önemli katkıyı kendisine ait olmayan zırhlı gemiler yapmıştı. Bu zırhlılar, Alman Akdeniz Filo Komutanlığı’na bağlı Goeben Dretnotu ile Breslau Kruvazörü ...
 • Kayhan, Hüseyin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-05)
  Türkiye Selçukluları Sultanı II. Mesut’un bir komutanı iken 1290-1328 yılları arasında Bizans Devletine ait Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan coğrafyayı ele geçiren Karesi Bey, hâkim olduğu yerlerde bağımsız bir ...
 • Erkoç, Hayrettin İhsan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-05)
  The Eastern Türk Qaghanate seemed to enjoy the zenith of its power during the 620s, until it suddenly weakened and fell within a very short time between the years 627 and 630 because of ecologic, economic, military, a ...
 • Gümüşel, Günseli (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017-05)
  Temelleri Kurtuluş Savaşı yıllarında atılan ve Kuruluş Döneminde biçimlendirilen Erken Cumhuriyet Dönemi ulusal eğitiminin önemli parçalarından birisi Askerliğe Hazırlık Dersleridir. 1926 yılından bu yana resmi olarak ...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.