2016 (Cilt 11, Sayı 1)

 

Recent Submissions

 • Özdemir, Pınar (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2016)
  İşsizlik, günümüzün en büyük sosyal ve ekonomik sorunlarından biridir ve hükümetlerin ve çeşitli kuruluşların azalması yönünde gösterdiği tüm çabalarına karşın gün geçtikçe daha da artmaktadır. İşsizliğin önlenmesinde ...
 • Gök, Osman (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2016)
  Although airline services are not complex as high-tech products, they are made up of a diverse mix of intangibles. Therefore, it is a challenging matter for airlines management to identify correctly what passengers ...
 • İpek, Selçuk (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2016)
  Türkiye’de 1960’lı yıllardan beri uygulanan ve geri kalmış bölgeleri teşvik etmeye yönelik politikalar AB sürecinde ciddi bir dönüşüme uğramıştır. Bu dönüşümün en önemli göstergesi kalkınma ajanslarıdır. Türkiye’de ...
 • Kılınç Savrul, Burcu; Akyüz, Dalga (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2016)
  Kadınların, çalışma hayatına büyük oranda katılması ve daha aktif rol alarak girişimcilik faaliyetlerinde bulunmaları, gelişen ekonomiler için büyük bir öneme sahiptir. Çünkü iş dünyasında kullanılmayan potansiyeli ...
 • Atmaca, Metin; Akar, Ezgi (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2016)
  Küreselleşme ve teknolojide yaşanan hızlı değişimler ile birlikte bilgi, işletmelerin rekabette ihtiyaç duyduğu en önemli unsur haline gelmiştir. İhtiyaç duyulan bilgiyi elde edebilmek için işletmeler çeşitli bilgi ...
 • İpek, Selçuk; Öksüz, Mehmet (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2016)
  Belirli bir bölgede yaşayan toplumun, kendi bölgelerinin değerlerini kullanarak katma değer yaratması ve dolayısıyla bölge toplumunun yaşam kalitesinin artırılmasının sağlanması anlamına gelen yerel kalkınma kavramının ...
 • Ünal, Aslıhan; Çatı, Kahraman (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2016)
  Bu araştırmanın amacı Türkiye’deki üniversitelerin girişimci üniversite olma yolunda izledikleri süreçlerinin genel bir çerçevesinin çizilmesidir. Nitel araştırma desenlerinden Gömülü Teori yaklaşımının izlendiği ...
 • Işık, Işıl; Yılmaz, Berna Burcu (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2016)
  Konaklama işletmeleri rekabetçi ortamda faaliyetlerini devam ettirebilmek ve hedeflerine ulaşabilmek için satışlarını arttırabileceği gibi maliyetlerini de kontrol altında tutarak bu amaçlarına ulaşabilirler. Bu bağlamda ...
 • Akmaz, Hakan Kasım; Çetin, Ahmet Kibar (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2016)
  Bu çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için teknolojik ve sosyal kabiliyet bileşenlerinin inovasyon kapasitesi üzerindeki etkileri panel veri analizi ile incelenmiştir. Teknolojik kabiliyet AR-GE harcamaları, ...
 • Tanrıverdi, Haluk; Bayram, Gül Nazik; Alkan, Makbule (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2016)
  Bu araştırmanın amacı, girişimcilik kurslarında eğitim alan bireylerin aldıkları girişimcilik eğitimlerinin girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma İstanbul ilinde 2014 yılının farklı ...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.