2014 (Cilt 2, Sayı 4)

 

Recent Submissions

 • Sarıkaya, Selçuk; Şenocak, Çağrı; Atabey, Ersin; Bozkurt, Ömer Faruk; Özyuvalı, Ekrem; Oğuz, Ural; Ünsal, Ali (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014-12)
  49 yaşında erkek hasta dış merkezde, mevcut akciğer malign epitelyal tümöre yönelik yapılan tetkiklerinde, sağ böbrekte cross-fused ektopi ve sağ renal kitle saptanması üzerine tarafımıza yönlendirildi. Ultrasonografisinde(USG); ...
 • Bekler, Adem; Barutçu, Ahmet; Temiz, Ahmet; Altun, Burak; Gazi, Emine; Güngör, Ömer (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Tipik göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran 32 yaşındaki erkek hasta, kardiak enzimlerin yüksek olması üzerine ST elavasyonu olmayan miyokard infarktüsü tanısıyla koroner yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Yapılan koroner ...
 • Kaymaz, Burak; Gölge, Umut Hatay; Göksel, Ferdi; Kömürcü, Erkam; Mermerkaya, Musa Uğur; Eroğlu, Mehmet (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Simultaneous bilateral quadriceps tendon rupture is a very rare injury. Occurrence after minor trauma is predominantly associated with certain medical problems including chronic diseases and long-term use of certain ...
 • Aylanç, Nilüfer; Reşorlu, Mustafa; Adam, Gürhan; Karatağ, Ozan; Uysal, Fatma; Öğretmen, Zerrin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  A 62 years old woman diagnosed with dermatomyositis went to MRI examination because of her left hip pain and on her imaging findings the high signal intensities on iliopsoas, proximal thigh muscles and some pelvic muscles ...
 • Saraçoğlu, Kemal Tolga; Baygın, Ömer; Soral, Merve (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Wolff-Parkinson-White sendromu nadir görülen, patolojik aksesuar yolak olan Kent demetinden kaynaklanan iletinin ventriküle ulaştığı preeksitasyon sendromudur. Çoğu preeksitasyon sendromlu hastalar olumsuz bir klinik ...
 • Börekci, Hasan; Börekci, Elif; Serin, Halil ibrahim; Özdemir, Zeynep Tuğba; Sipahi, Mesut; Akyüz, Yurdanur; Erkoç, Mustafa Fatih; Banlı, Oktay; Ercan, Uğur (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Pilonidal sinüs hastalığı, etiyopatogenezinde pek çok faktörün suçlandığı kronik bir hastalıktır. Çalışmamızın amacı sakrokoksigel bölge ile ilgili farklı lokal faktörlerin etiyolojide rol oynayıp oynamadığını araştırmak ...
 • Toman, Hüseyin; Şahin, Hasan; Aydın, Halide; Şimşek, Tuncer; Altınışık, Uğur; Altınışık, Hatice Betül; Doğu, Tuğba (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) beslenme desteği en önemli rutin tedavi uygulamalarından biridir. YBÜ’de paranteral beslenme ürünleri hastaların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmaktadır. Yetersiz beslenme ...
 • Özkan, Muhammed Turgut Alper; Seyhan, Serkan; Özdemir, Seyit (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Varikosel, spermatik korddaki pampiniform pleksusun dilatasyonuyla ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır. Ven duvarlarında inflamasyon, kapakçıkların yokluğu veya görevini uygun biçimde yapamaması ve proksimal venlerde ...
 • Candan, Mehmet Akif; Çalım, Muhittin; Özensoy, Aynur; Geyik, Doğu; Onk, Didem; Akarsu Ayazoğlu, Tülin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Çalışmada, saddle blok anestezisi altında, elektif plenoidal sinus cerrahisi uygulanan hastalarda, 25 µg fentanil ilave edilmiş 3 mg hiperbarik bupivakain (B) ile 3 mg hiperbarik levobupivakain ‘in (L) etkilerini karşılaştırmayı ...
 • Dogu, Tuğba; Karakuzu, Ziyaattin; Delibaş Katı, Şennur; Özden Omaygenç, Derya; Katı, Yusuf Alper; Çoban, Gürkan; Toman, Hüseyin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmada Çanakkale Çan Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)’nde takip edilen hastaların demografik özelliklerinin, yatış tanılarının, invaziv ve noninvaziv girişim sıklığının, yoğun bakımda kalış sürelerinin, ...
 • Çankaya, Deniz; Yılmaz, Serdar; Deveci, Alper; Daşar, Uygar; Ceyhan, Erman; Kılıç, Enver (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014)
  Sosyal ve demografik faktörler değişik tıbbi durumlarda sonucu etkileyen önemli faktörlerdir, ancak total diz artroplastisi sonrası bu faktörlerin sonuçlara etkisi çok da iyi anlaşılamamıştır. Bu çalışmada; sosyal, demografik ...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.