COMU Open Academic Archive System

معاني الباء في اللغة العربية والاستعمال القرآني

Show simple item record

dc.contributor.author Wâdi, Munshid Fâleh
dc.date.accessioned 2016-06-09T08:06:21Z
dc.date.available 2016-06-09T08:06:21Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wâdi, M. F. (2016). معاني الباء في اللغة العربية والاستعمال القرآني [ “Bâ”nın Arap dilindeki anlamları ve Kur’an-ı Kerim’deki kullanımı]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8, 7-30. tr_TR
dc.identifier.issn 2147-2521
dc.identifier.uri http://dergipark.ulakbim.gov.tr/comuifd/article/view/5000187527/5000165051
dc.identifier.uri http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/handle/COMU/1482
dc.description.abstract يدرس هذا البحث حرف الباء ، وهو من حروف المباني والمعاني في اللغة العربية ، فيتناول المعاني التي يدل عليها وخلاف العلماء فيها ، ثم يبېن استعمال القرآن لهذا الحرف مع بيان أثره في اختلاف الفقهاء واستنباط الحكم الفقهي ، ويقع في مبحثين : الأول : معاني حرف الباء في اللغة العربية ، والثاني : حرف الباء . في الاستعمال القرآني tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışma Arap dilinde anlam ifade eden harflerden olan “bâ” harfini incelemektedir. Buna bağlı olarak bâ’nın ifade ettiği anlamları ve ilim adamlarının bu konudaki ihtilaflarını da ele almaktadır. Daha sonra Kur’an’da bâ harfinin kullanımı fakîhlerin tartışmalarına ve fıkhî hükümlerin üretilmesine etkileri bağlamında izah edilmektedir. Araştırmamız iki bölümden oluşmaktadır: Birincisi, Arap dilinde bâ harfinin anlamları; ikincisi, Kur’an’da bâ’nın kullanımı. tr_TR
dc.description.abstract This paper studies the letter Bā’ “ب ,“which belongs to the group of the meanings letters in the Arabic language. with care of the meanings which this letter indicated to it and Scientists trends about this meanings, then elucidate the use of this letter in the holy Quran. With description its impact on difference of opinion between scholars, and the deductive of the jurisprudence rule. The paper were divided in two sections: the first; the meanings of the letter. The second: Bā’ “ب “in the Quranic using. tr_TR
dc.language.iso other tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tr_TR
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject الباء tr_TR
dc.subject معاني الباء tr_TR
dc.subject حروف المعاني tr_TR
dc.subject الاستعمال القرآني tr_TR
dc.subject tr_TR
dc.subject Bâ’nın anlamları tr_TR
dc.subject Anlam ifade eden harfler tr_TR
dc.subject Kur’an’daki kullanım tr_TR
dc.subject Al-bâ’ tr_TR
dc.subject Meanings of Bā’ tr_TR
dc.subject Meaning letters tr_TR
dc.subject Usage of Bā’ in the Qoran tr_TR
dc.title معاني الباء في اللغة العربية والاستعمال القرآني tr_TR
dc.title.alternative “Bâ”nın Arap dilindeki anlamları ve Kur’an-ı Kerim’deki kullanımı tr_TR
dc.title.alternative Meanings of Bā’ in the Arabic language and usage of Bā’ in the Qoran tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID y tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.