2016 (Sayı 8)

 

Recent Submissions

 • Fidan, Ali Rıza (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016)
 • Morewedge, Parviz; Taşkın, Bilal (çev.) (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016)
  İbni Sînâ’nın varlık mâhiyet ayrımı genel olarak ‘‘varlığın mâhiyete zait/ek olduğu’’ ve ‘‘varlığın mâhiyetin arazı olduğu’’ şeklinde yanlış bir şekilde formüle edilmektedir. Belirtilen bu formülllerde, varlık-mahiyet ...
 • Koçinkağ, Mansur (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016)
  Şehâdet ve rivâyet, usûl ile ilgili bir konu olmakla beraber fürû-ı fıkhın birçok meselesiyle dolaylı şekilde irtibatlıdır. Zira bir konuda taaddüdün şart olup olmadığını belirtebilmemiz, meselenin şehâdet veya rivâyet ...
 • Ateş, Avnullah Enes (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016)
  Arap dilinin birçok üslubu bulunmakta, istifhâm üslûbu da bunların içerisinde yer almaktadır. İstifhâm üslubunun hakiki anlamı; anlamak için sormak olsa da bazen belli gerekçe ve karinelerle asli anlamından çıkmaktadır. ...
 • Ocak, Hasan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016)
  İslâm düşüncesinin en temel meselelerinden biri olan hayır-şer problemi, Hz. Peygamber’in hadislerinde de kendine yer bulmuştur. Daha sonraki dönemlerde konu ile ilgili olarak ortaya konan fikirlerin âyet ve hadislerde ...
 • Ersöz, Muhammed (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016)
  Kur’an, birçok ayette sözleriyle fiilleri birbirine uymayan insanlardan bahsetmektedir. Bu grup, müminler ve kâfirlerin yanı sıra inanç ve ibadet bağlamında üçüncü bir insan tipini oluşturan münafıklardır. Allah, insana, ...
 • Al-Juneidi, Omar (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016)
  يرى بعض اللغويين المحدثين أن المعنى القومي للفظة ‘ عرب ’ لم يكن واضحًا عند العرب الجاهليين ، وأنهم لم يستشعروا معنى الرابطة القومية التي تجمعهم كقبائل تعيش فوق أرض واحدة ، وأنه لم يُعْثَر في الشعر الجاهلي على كلمة واحدة ...
 • Kurdy, Waleed Hashim; Darraji, Ismail Habib Mahmoud (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016)
  لفهم الكتاب والسنة ؛ لأن يبېن البحث ضرورة التعمق في اللغة العربية للباحث في أي علم شرعي ّ ، والنحو علم أساسي المعنى يتغير ويختلف باختلاف التركيب ، وهو الذي يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين ؛ ولذلك فإن الجهل ...
 • Wâdi, Munshid Fâleh (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016)
  يدرس هذا البحث حرف الباء ، وهو من حروف المباني والمعاني في اللغة العربية ، فيتناول المعاني التي يدل عليها وخلاف العلماء فيها ، ثم يبېن استعمال القرآن لهذا الحرف مع بيان أثره في اختلاف الفقهاء واستنباط الحكم الفقهي ، ويقع ...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.