COMU Instituional Repository

Örgütsel ekonomik büyüme, beşeri sermaye ve ihracat arasındaki ilişki: Türkiye örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Ener, Meliha
dc.contributor.author Karanfil, Muhammet
dc.contributor.author Yıldırım, Emel
dc.date.accessioned 2016-06-06T06:38:46Z
dc.date.available 2016-06-06T06:38:46Z
dc.date.issued 2015-12
dc.identifier.citation Ener, M., Karanfil, M. ve Yıldırım, E. (2015). Örgütsel ekonomik büyüme, beşeri sermaye ve ihracat arasındaki ilişki: Türkiye örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10 (2), 70-85. tr_TR
dc.identifier.issn 1306-8946
dc.identifier.uri http://gkd.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_479601.pdf
dc.identifier.uri http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/handle/COMU/1472
dc.description.abstract İçsel büyüme modellerinde fiziki sermayenin yanında beşeri sermaye ile ihracat da ekonomik büyümenin kaynağı olarak görülmektedir. Yapılan bir çok çalışmada beşeri sermayenin uzun dönemde büyüme oranlarını arttırdığı ifade edilmektedir. Bu çalışmada ise Türkiye’de 1980- 2013 dönemi için ekonomik büyüme, beşeri sermaye ve ihracat arasındaki ilişki zaman serisi analizi ile incelenmiştir. Yapılan analizde değişkenler arasındaki ilişki Engle-Granger eştümleşme ve Granger nedensellik yöntemleriyle araştırılmıştır. Ulaşılan sonuçta ekonomik büyüme ve beşeri sermaye arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Ayrıca ihracat ile beşeri sermaye arasında da çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuş olup, ihracat ile ekonomik büyüme arasında ise doğrudan bir nedensellik bulunamamıştır. Bu bağlamda çalışmada elde edilen ampirik sonuçlara göre beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki önemini ortaya koyan içsel büyüme teorisini destekler sonuçlar elde edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In addition to physical capital, human capital and export are also seen as a source of economic growth in the endogenous growth models. In various studies, it is mentioned that human capital increases growth rates in long-term. In this paper, the relationship among economic growth, human capital and export was analyzed using the time series analysis for the period 1980-2013 in Turkey. In the study the relationship among these variables was investigated by using Engle-Granger cointegration and Granger causality methodology. As a result of the study bidirectional causality was found between economic growth and human capital and between export and human capital as well. But no direct causality effect has been found between export and economic growth. In this context, results support the endogenous growth theory which is demonstrates the importance of human capital on economic growth. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tr_TR
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Ekonomik büyüme tr_TR
dc.subject Beşeri sermaye tr_TR
dc.subject İhracat tr_TR
dc.subject Eştümleşme ve nedensellik tr_TR
dc.subject Economic growth tr_TR
dc.subject Human capital tr_TR
dc.subject Export tr_TR
dc.subject Cointegration and causality tr_TR
dc.title Örgütsel ekonomik büyüme, beşeri sermaye ve ihracat arasındaki ilişki: Türkiye örneği tr_TR
dc.title.alternative The relationship among economic growth, human capital and export: The case of Turkey tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID TR59118 tr_TR
dc.contributor.authorID TR242403 tr_TR
dc.contributor.authorID y tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.