COMU Instituional Repository

Browsing 2015 (Cilt 10, Sayı 2) by Issue Date

Browsing 2015 (Cilt 10, Sayı 2) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Orhan, Serdar (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015)
  Sivil toplum kuruluşları özellikle 1980 sonrası sosyal hayatın tüm alanlarını kapsayacak şekilde faaliyet yelpazelerini geliştirmişlerdir. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşları vatandaşlar ile bürokrasi arasındaki irtibatı ...
 • Ar, Kamil Necdet (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015)
  Her ne kadar genel anlamda dünya ekonomisi zamanla büyümekte ise de gelir dağılımı ve eşitsizlikler uluslararası sorun olma niteliğini korumaktadır. Bölgeler arası, uluslararası ve toplumsal katmanlar arası eşitsizlikler ...
 • Türengül, Mustafa (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015)
  Yatırım ( Girişim ) kavramı, halk dilinde, ekonomi literatüründe ve işletme biliminde, farklı anlamlar ifade eder. İşletme açısından yatırım, işletmeye uzun sürede getiri oluşturacak, hususlara yapılan harcamalardır. ...
 • Kara, Mustafa; Dönmez Kara, Canan Öykü (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-12)
  Göç özünde yer değişikliğini içeren bir hareketliliktir. Bu hareketliliğin sebebi bazen doğal bir afet, bazen savaşlar, bazen ekonomik gerekçeler, bazen zulüm korkusu olabilir. Göç zamanla sınır aşan bir sorun haline ...
 • Pazarcık, Yener; Aydın, Erdal (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-12)
  Çalışmanın amacı, öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini arttırmak, girişimci davranışlarını tetiklemek amacıyla oluşturulmuş bir eğitim almalarının onların girişimcilik eğilim ve girişimci davranışları üzerindeki etkisini ...
 • Büyükyılmaz, Ozan; Karakaya, Abdullah; Yıldıran, Canan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-12)
  Çağımızda toplumlar bilgi yoğun ekonomiye doğru ilerlerken bu yolculukta girişimciliğin yeri ve önemi her geçen gün artmaktadır. Toplumun varlığı ve yaşama biçimi ile yakından ilişkili olan girişimcilik eğilimlerinin ...
 • Yurttadur, Mustafa; Bulut, Kemalettin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-12)
  Bu araştırmada amaç; Türkiye’deki bankaların finansal yapılarını inceleyerek bankaların finansal yapılarının müşteri tercihine etkisini araştırmaktır. Araştırmada Türkiye’deki bankaların 2009 ile 2013 yılları arasındaki ...
 • Çetinel, Emine; Ersoy Yılmaz, Sevdiye (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-12)
  Yatırım Uluslararası işletmeler hem farklı kültürlerde faaliyet gösteren hem de kendi bünyelerinde farklı kültürel zeminlerden gelen bireyleri barındıran kozmopolit oluşumlardır. Dolayısıyla kültür, uluslararası işletmeler ...
 • Özgüner Kılıç, Hicran; Çakmak, Ali Çağlar; Fidan, Yahya (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-12)
  Ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ’ler değişim ve gelişim süreci içerisinde var olma savaşı verirken, yönetim ve pazarlama alanlarında da çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların neler olduğunun belirlenmesi ve ...
 • Yenihan, Bora; Cerev, Gökçe (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-12)
  Örgütsel sessizlik ve tükenmişlik kavramlarının açıklanarak birbirleri ile olan ilişkilerinin incelendiği bu çalışmada, Kocaeli-Gölcük’te görev yapan bayan öğretmenlerin örgütsel sessizlik ve tükenmişlik düzeyleri incelenerek, ...
 • Ener, Meliha; Karanfil, Muhammet; Yıldırım, Emel (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-12)
  İçsel büyüme modellerinde fiziki sermayenin yanında beşeri sermaye ile ihracat da ekonomik büyümenin kaynağı olarak görülmektedir. Yapılan bir çok çalışmada beşeri sermayenin uzun dönemde büyüme oranlarını arttırdığı ...
 • Bayrak, Rıza; Bakırcı, Fehim; Sarıkaya, Murat (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2016-12)
  Bu çalışmada, 2009-2013 yıllarına ait verilerle toplam 21 ülkenin savunma sanayisinin etkinlik analizi yapılmıştır. Çalışmada, Dünya Bankası ve SIPRI kaynaklarından istifade ile girdi değişkeni olarak GSYİH, savunma ...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.