2007 (Cilt 2, Sayı 1)

 

Recent Submissions

 • Kalmış, Halis (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2007-06)
 • Karayılmazlar, Selman; Aşkın, Ayşin; Çabuk, Yıldız (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2007-06)
  Geçmisten bugüne kadar geçen süreç içerisinde belirgin olarak gözlenen birçok degisimin yasandıgı dünyamızda, küçük ve orta ölçekli isletmelerin is ve istihdam yaratma, büyük sanayileri destekleyerek onları tamamlama, ...
 • Ener, Meliha; Yelkikalan, Nazan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2007-06)
  Outsourcing global ve rekabetçi ticaret alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Outsourcingde sirketler özgün faaliyetleri üzerine odaklanırken, diger hizmetleri yabancı partnerlerinden tedarik etmektedir. Özellikle bazı ...
 • Güney, Semra (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2007-06)
  Aile isletmeleri tüm dünyada refaha ve istihdam sorununa en fazla katkıda bulunan unsurlardan birisidir. Bu çalısma aile isletmelerinin tanımı, mevcut statüleri, makro anlamda ekonomiye yaptıkları katkılar ve zayıflıkları ...
 • Özdemir, Süleyman; Ersöz, Halis Yunus; Sarıoğlu, Halil İbrahim (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2007-06)
  Özellikle son 25 yıldan beri, teknolojide ve ekonomide yasanan degisimler, “küçük güzeldir” sloganıyla küçük girisimciligi, yani KOBİ’leri ön plana çıkarmıstır. Günümüz bilgi toplumları, sanayi döneminin toplumlarına kıyasla ...
 • Yıldırım, Kadir (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2007-06)
  Küçük ve orta boy isletmeler Avrupa ekonomisinin bel kemigi olarak nitelendirilmekte ve is hayatında anahtar bir kaynak ve girisimcilik fikirlerinin üreme yuvası olarak görülmektedir. Dolayısıyla, yeni ekonomik düzende ...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.