COMU Open Academic Archive System

Rusça kaynaklarda Gelibolu ve Beyaz Ruslar

Show simple item record

dc.contributor.author Acar, Kezban
dc.date.accessioned 2016-05-09T12:37:25Z
dc.date.available 2016-05-09T12:37:25Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Acar, K. (2016). Rusça kaynaklarda Gelibolu ve Beyaz Ruslar. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 14 (20), 1-33. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-0877
dc.identifier.uri http://canakkalearastirmalari.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_188354.pdf
dc.identifier.uri http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/1379
dc.description.abstract Çarlık Rusya’sında Kızıllara (Bolşeviklere) karşı verdikleri mücadeleyi kaybederek, 1919 sonu ve özellikle 1920 Kasımından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’na gelen Beyaz Rus Ordusu asker ve subayları, diğer ismiyle Vrangel Ordusu, Fransızlar tarafından Gelibolu Yarımadası’na yerleştirilmiştir. Bu çalışma, ağırlıklı olarak Rusça kaynaklara dayanarak, o dönemin Gelibolu’sunun bir resmini çizmeyi ve daha da önemlisi, bazı üyeleri Aralık 1923’e kadar orada yaşayan Beyaz Rus Ordusu’nun Gelibolu’daki yaşamı hakkında bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Having been defeated by the Reds (Bolsheviks), the White Russian Army soldiers and officers, namely the Wrangel Army, migrated to the Ottoman Empire from the end of 1919 on, especially in November 1920, and were settled in the Gallipoli Peninsula. This paper, based mainly on Russian primary sources, aims to draw a picture of Gallipoli in the early 1920s and more importantly give information on the life of the White Russian Army that lived there until December 1923. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) tr_TR
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Rus iç savaşı tr_TR
dc.subject Beyaz Ordu tr_TR
dc.subject Rus mülteciler tr_TR
dc.subject Gelibolu tr_TR
dc.subject 1920’ler tr_TR
dc.subject Russian civil war tr_TR
dc.subject White army tr_TR
dc.subject Russian refugees tr_TR
dc.subject Gallipoli tr_TR
dc.subject 1920s tr_TR
dc.title Rusça kaynaklarda Gelibolu ve Beyaz Ruslar tr_TR
dc.title.alternative Gallipoli and the White Russians according to Russian sources tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID TR2945 tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.