2015 (Cilt 13, Sayı 19)

 

Recent Submissions

 • Sınmaz Sönmez, Cahide (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM), 2015)
  Türk ve dünya tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan Çanakkale Savaşları, gerek akademik, gerekse popüler alanda pek çok araştırmaya konu olmuştur. Dolayısıyla Çanakkale Savaşları hakkında ulusal ve uluslararası alanda ...
 • Karakoç, İrfan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM), 2015)
  Yenileşme devri Türkçe edebiyatın iki yazarlı ilk metni/romanı olan Hayal ve Hakikat (1892); yazarları/anlatıcılarının çeşitliliği, türler arasılığı/melezliği, toplumsal cinsiyet söylemleri ve “okur”u merkeze alan tavrıyla ...
 • Esenkaya, Ahmet (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM), 2015)
  Bu araştırmada 5. Ordu’nun kuruluşuna kadar Çanakkale Boğazı’nda, civar sahillerde ve karada yürütülmüş olan sahil savunma ve kara topçuluk faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için post-pozitivist ...
 • Acıoğlu, Yusuf (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM), 2015)
  Çanakkale’de, Osmanlı döneminde Yıldırım Bayezıd’dan itibaren bölgeyi, özellikle boğazı korumak ve İstanbul’a Akdeniz’den gelecek saldırılara engel olmak amacıyla kaleler yapılmıştır. Yıldırım Bayezıd’dan sonra kale inşasına ...
 • Altaylı, Yasemin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM), 2015)
  Milyonlarca insanın ölümüne, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda büyük bir yıkıma neden olan I. Dünya Savaşı sırasında pek çok gazete ve mecmua faaliyet göstermekteydi. Savaşa taraf olan ülkelerdeki bu tür yayın organlarının ...
 • Atabay, Mithat (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM), 2015)
  İkinci Dünya Savaşı daha başlamadan Çanakkale’de bazı savunma tedbirleri alınmıştı. Savaşın başlamasıyla birlikte bu tedbirler arttırıldı. Çanakkale küçük bir şehirdi. Halkının önemli bir kısmı tarımla uğraşıyordu. O nedenle ...
 • Ilgar, Rüştü (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM), 2015)
  Savaş, kimi zaman bir halkın özgürlük ve bağımsızlık meselesi iken, kimi zaman da sömürgeciliğe karşı bir direniştir. Çanakkale Savaşları da Anadolu insanının sömürgeciliğe karşı bir savunma savaşıdır. Gelibolu Yarımadası ...
 • Erkoç, Hayrettin İhsan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM), 2015)
  Moğol İmparatorluğu 1206’da Cengiz Han tarafından kurulmasının ardından fetihlerle genişlemeye başlamış ve 1243 yılında Anadolu’yu hâkimiyeti altına almıştır. Siyasî istikrarsızlıklarla ve baskılarla hatırlanan bu dönemde ...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.