COMU Open Academic Archive System

Çanakkale Savaşları: nedenleri, sorumlusu ve önemine dair yaklaşımlar

Show simple item record

dc.contributor.author Yetişgin, Memet
dc.date.accessioned 2016-05-05T07:48:46Z
dc.date.available 2016-05-05T07:48:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Yetişgin, M. (2015). Çanakkale Savaşları: nedenleri, sorumlusu ve önemine dair yaklaşımlar. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 13(18), 1-35. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-0877
dc.identifier.uri http://canakkalearastirmalari.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_789210.pdf
dc.identifier.uri http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/1339
dc.description.abstract Tarihin o güne kadar gördüğü en kanlı ve kapsamlı çatışmalarını barındıran Birinci Dünya Savaşı içerisinde önemli bir yer tutan cephe Çanakkale’dir. İtilaf devletlerince Savaşın kanlı gidişine ve uzamasına son vermek için açılan Çanakkale cephesi, planlandığı gibi gitmemiş, İtilaf kuvvetlerinin önce denizde ve sonra da karada yenilgi almaları üzerine Savaşın uzamasına ve daha kanlı olmasına yol açmıştır. İngiltere ve Fransa politikalarına önemli bir darbe alırken, Çarlık Rusya’sı savaşın uzamasına bağlı ağır şartlara dayanamayarak yıkılmıştır. Çanakkale savaşlarının zaferle sonlanması Merkezi Kuvvetlerin genel bir zafer için ümitlerini güçlendirmişse de Amerika Birleşik Devletleri’nin İtilaf güçleri tarafından savaşa girmesi durumu değiştirmiştir. Çanakkale savaşları, yaşadıkları kayıplara rağmen, Türklerin gururla anacağı, tarihlerine övgü dolu satırlarla kaydedecekleri bir savaş olmuştur. Türkler için büyük bir askerî zafer, vatan bilincine değerli bir katkı, millî devlet olma yolunda önemli bir kazanım ve Mustafa Kemal’in geleceğin Türkiye Cumhuriyetini kuran lideri olmasında etkili olmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The First World War that was the bloodiest and largest war history had recorded to that date comprised many battles some of which took place in Dardanelles. In order to end the bloody battles and shorten the war, the Allies opened the Dardanelles front. Yet, because of their defeat in both sea and land, the Great War lasted longer and became bloodier. While France and England experienced the first major impact to their imperialist policies, Tsarist Russia collapsed under heavy burden of the war. The victory at Dardanelles and the collapse of the Tsarist Russia increased hopes of the Central powers for a final victory in the Great War, yet the entrance of the United States into the war on the Allies side changed the situation. Despite their great losses in men and materials, the Dardanelles wars were prideful and worth recording history of the Turks. For them, the Dardanelles wars were a great military victory, a great success for understanding the meaning of the homeland, an important gain on the way to become a nation state and a great help for Mustafa Kemal to become the founder of the future Republic of Turkey. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tr_TR
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Çanakkale Savaşları tr_TR
dc.subject Birinci Dünya Savaşı tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.subject Osmanlı İmparatorluğu tr_TR
dc.subject Mustafa Kemal tr_TR
dc.subject Türk boğazları tr_TR
dc.subject Dardanelles Wars tr_TR
dc.subject The First World War tr_TR
dc.subject Turkey tr_TR
dc.subject Ottoman Empire tr_TR
dc.subject Turkish straits tr_TR
dc.title Çanakkale Savaşları: nedenleri, sorumlusu ve önemine dair yaklaşımlar tr_TR
dc.title.alternative Çanakkale Wars: approaches towards its causes, responsible and importance tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.contributor.authorID TR58370 tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.