2015 (Cilt 10, Sayı 1)

 

Recent Submissions

 • Kayan, Ahmet (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-06)
  Günümüzde küreselleşme durdurulmaz, karşı konulmaz ve geri döndürülmez bir gelişme süreci olarak ortaya çıkmaktadır. Küreselleşmenin bu özelliğinden dolayı önemli olan küreselleşmeye karşı durmak, değiştirilemeyecek hakikati ...
 • Ar, Kamil Necdet (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-06)
  Bu makalenin amacı küreselleşme sürecinin dünyada ve Türkiye’de istihdamı ve sendikacılık faaliyetleri üzerindeki etkisi konusunda aydınlatmak ve öneriler sunmaktır. Bu bağlamda her iki konuda uluslararası kuruluşların ...
 • Kurt, Ahmet; Elagöz, İsmail (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-06)
  Teknolojideki hızlı gelişmeler, küreselleşmenin etkisi ve işletme faaliyetlerinin karmaşıklığı, işlenen suçları ve yapılan hilelerin niteliğini değiştirmiş, profesyonelce işlenen bu suçları geleneksel yöntemlerle tespit ...
 • Karaarslan, Mustafa Halid (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-06)
  Günümüzde yaşanan önemli teknolojik değişimlerden bir tanesi 3 boyutlu yazdırmadır. 3 boyutlu yazdırmanın yeni bir sanayi devriminin başlangıcı olduğu ve üretim fonksiyonlarında önemli bir değişim getireceği akademik ...
 • Kılıç, Metin; Güçlü, Fatih (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-06)
  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarının etkin ve sağlıklı bir şekilde işlemesi için sermaye piyasalarında düzenleme ve denetim faaliyetleri yürütmektedir. SPK yaptığı denetimlerle sermaye piyasasında yer alan ...
 • Arslan, Aykut (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-06)
  Girişimcilik konusu giderek artan bir oranda ilgi çekmeye devam etmekte ve bu konuda yapılan araştırmaların sayısı da aynı oranda artmaktadır. Girişimci ve kişilik arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalarda, son yıllarda ...
 • Cesur, Müesser; Boz, Mustafa (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-06)
  Bu çalışmanın amacı Çanakkale’de faaliyet gösteren (A) grubu seyahat acentaları için internetin sahip olduğu önemin ve sunduğu avantajlarının belirlenmesidir. Bunun yanında, çalışmada seyahat acentalarının internet ...
 • Sümer, Beyza; Baran, Türkay (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-06)
  Income inequality leads to a wide variety of social and economic problems. There has been a marked revival of interest in the study of the distribution of top incomes which represent a small share of the population but a ...
 • Akyüz, Kadri Cemil; Gök, Ayyüce Güzide; Yıldırım, İbrahim (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-06)
  İmalat sanayinin önemli bir alt sektörü konumunda bulunan orman ürünleri sanayi sektörü irili ufaklı birçok işletme ile ülke geneline dağılmış bir durumda faaliyet göstermektedir. Elinde bulundurduğu üretim gücü ve istihdama ...
 • Beşkaya, Ahmet; Öz, Damla (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-06)
  The scope of government spending has been continuously expanding beyond its traditional functions in many countries. Therefore, it will be useful to clarify the driving forces behind the expanding government spending. The ...
 • Çelik, Nihal (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-06)
  Günümüzde ailelerin satın alma kararlarında genç tüketicilerin etkilerinin giderek arttığı gözlenmektedir. Bu nedenle işletmelerin genç tüketicileri daha yakından tanıyarak ve onlar hakkında bilgi sahibi olarak pazarlama ...
 • Nişancı, Zehra Nuray (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-06)
  Bu çalışmanın amacı, göçmen işletme sahipleri olarak ABD’deki Türk girişimcilerin girişimcilik davranışının temelinde yatan faktörleri ve girişimci tiplerini belirlemektir. Örneklemi, 2013 yılında Pittsburgh’da faal olan ...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.