2014 (Cilt 9, Sayı 2)

 

Recent Submissions

 • Çiftçioğlu, Başak Aydem (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014-12)
  Employer branding is an interesting topic among entrepreneurs and researchers, as it is considered a new instrument for helping companies gain strategic advantage over their competitors. Therefore, determining the main ...
 • Ateş, Selahattin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014-12)
  Kamu yönetiminde uygulanan ve aradaki ilişkiyi ortaya koyucu kalite yönetimi ve performans yönetimi üzerine yapılan son araştırmalar bizlere her iki modelin daha çok birbirine benzeme eğiliminde olduğunu göstermektedir. ...
 • Karanfil, Muhammet (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014-12)
  Türkiye ekonomisi 1980’de dışa açılma ve 1989’da sermaye hareketinin serbestleşmesi sonrasında, yüksek yatırım ve ekonomik büyüme oranlarına ulaşırken, yüksek oranda cari açık ve bütçe açığı sorunları yaşamıştır. Büyümenin ...
 • Demir, Mahmut (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014-12)
  Etik iklimi, çalışma yaşamında iş çıktılarını etkileyen en önemli faktörlerden birisi olarak görülmektedir. Etik değer ve kuralların, iş çıktıları ve çalışma yaşamı açısından oldukça önemli olmasının nedeni, işgörenlerin ...
 • Yenisarı, Esma; Karasulu, Bahadır; Uğurlu, Bora (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014-12)
  Girişimcilikte, sosyal ve finansal risklerin belirlenmesi ve buna uygun stratejinin oluşturulması önemlidir. Girişimci, ilgilendiği alanda var olan riskleri üstlenebilen, baskı altında karar verebilen ve etkin bir biçimde ...
 • Aydemir, Burhan; Özdemir, Sami Sonat (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014-12)
  Bu araştırma ile, Türkiye’deki yavaş şehir destinasyonlarından biri olan Aydın ili, Yenipazar ilçesinde faaliyet gösteren yerel yiyecekiçecek girişimcileri olarak pide ürünü sunan işletmelerin, faaliyetlerinde yavaş yemek ...
 • Kunday, Özlem (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014-12)
  Ülkelerin ekonomik kalkınmalarında girişimciliğin ve girişimcilerin rolü hiç kuşkusuz ki çok büyüktür. Bunun farkında olan devletler, ülkelerindeki girişimcilik faaliyetlerini arttırmak ve de desteklemek adına pek çok ...
 • Boz, Mustafa; Eryaman, Mustafa Yunus; Özkan, Çiğdem (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014-12)
  Kırsal bölgelerin gelişiminde devlet kurumlarının desteği kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Günümüzde, Türkiye’de bölgesel gelişimi hızlandırmak, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını dengelemek ve ...
 • Balıkçı, Emre (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014-12)
  Bu araştırmada, Türk iktisat tarihinde iki büyük dönüşümü ifade eden 1950'li ve 1980'li yıllarda Türk girişimcilerinin iktisadi ahlak, tutum ve davranışlarının nasıl dönüştüğü incelenecektir. 1950'li ve 1980'li yıllar, ...
 • Fidan, Fatma; Yeşil, Yeliz (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014-12)
  Yoksullukla mücadelede etkili olan mikro kredi uygulaması dar gelirli bireylere az miktarda kredi kullandırılarak onların çalışma hayatında yer almalarını sağlamaktadır.Kadın istihdamı artmakta ve kadınlar ekonomik ...
 • Birol, Yunus Emre; Tuncay, Merve; Kaya, Halil İbrahim (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014-12)
  Ekonomik kalkınma konusunda önemli bir pozisyonda yer alan girişimcilerin içinde bulundukları kültürel ortam ile birlikte ele alınması ‘girişimcilik kültürü’ kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu kavram ile girişimcinin yaşadığı ...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.