Canakkale Onsekiz Mart University Open Academic Archive System

COMU Open Academic Archive System provides that is supported directly or indirectly by COMU and shared by gathering all academic researches which are created by COMU personnel. İt is provided that access to information of sources in international standards and source material by this open access system. By using this system, created by COMU personnel such as scientific articles, papers, texts, books and book chapters, course materials, theses, project reports, posters and video recordings, rare books in the collection of library can be archived. If records of these researches are created in international standards, it provides that sources are located in international indexes.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Küçük, Ahmet; Topkan, Erkan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2019-12-31)
  Lokal ileri evre mide kanserli hastalarda multidisipliner tedavi yaklaşımı etkin hastalık kontrolü ve yüksek yaşam kalitesi bakımlarından oldukça önemlidir. Radyoterapi (RT) ile birlikte birçok kemoterapotik ajan ...
 • Keçeli Başaran, Meryem; Seçilmiş, Yılmaz; Zengin, Nur Şeyma (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2019-12-31)
  Objective: Esophagogastroduodenoscopy (EGD) has become a key element in the diagnosis and treatment of many gastrointestinal diseases affecting children. In this study, we aimed to discuss endoscopic indications, ...
 • Mutlu, Pınar; Güven, Merve İ.; Özerdoğan, Özgür; Mirici, N. Arzu (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2019-12-31)
  Giriş: Fosfor (P), bütün canlı hücreleri için gerekli ve nükleik asitin yapısını oluşturan adenosin trifosfat (ATP) üretimi sürecinde son derece önemli olan, bir elementtir. ATP’nin yüksek enerji bağlarının yapısında ...
 • Topkan, Erkan; Özyılkan, Adil (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2019-08-15)
  Radiation-induced optic neuropathy (RION) is a disabling late complication of radiotherapy leading to irreversible severe visual impairment or even total visual loss which may affect one or both eyes. Although not fully ...
 • Çetinkaya, Servet (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2019-08-15)
  Amaç: Kataraktı ve primer açık açılı glokomu (PAAG) olan hastalarda fakoemülsifikasyon cerrahisinin, göz içi basıncı (GİB), ön kamara derinliği (ÖKD), iridokorneal açı (İKA) ve merkezi kornea kalınlığı (MKK) üzerindeki ...

View more


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen acikerisim@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.