Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

ÇOMÜ Açık Erişim Sistemi; ÇOMÜ tarafından doğrudan yada dolaylı olarak desteklenen ve ÇOMÜ çalışanları tarafından oluşturulan tüm akademik çalışmaları bir araya toplayarak paylaşılmasını sağlar. Oluşturulan bu açık erişim sistemi ile uluslararası standartlarda kaynakların bilgisine ve kaynaklara erişim sağlanır. Bu sistem ile ÇOMÜ Çalışanları tarafından oluşturulan bilimsel makale, bildiri metinleri, kitap ve kitap bölümleri, ders materyalleri, tezler, proje raporları, afiş ve video kayıtları, kütüphane koleksiyonunda bulunan nadir eser vb. yayınlar arşivlenebilmektedir. Arşivlenen bu çalışmaların kayıtlarının, uluslararası standartlarda oluşturulması, kaynakların uluslararası indekslerde yer almasını sağlar.

DSpace'deki Bölümler

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Yeni Eklenenler

Daha Fazla


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Bşk.lığı Terzioğlu Yerleşkesi 17100 / ÇANAKKALE

İçerikle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen kutuphane@comu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.